27 lutego 2023

Szpital polowy w Ukrainie – wsparcie dla lokalnych placówek

Rok temu w odpowiedzi na wybuch pełnoskalowego konfliktu w Ukrainie zadecydowaliśmy o wsparciu funkcjonowania ukraińskiego systemu opieki medycznej. Jednym z zaplanowanych działań było uruchomienie szpitala polowego, o którym informowaliśmy w pierwszych tygodniach wojny.
W ubiegłym roku wraz z partnerską organizacją Terre des Hommes Italia rozpoczęliśmy prace nad instalacją szpitala polowego i sfinansowanie jego bieżącego funkcjonowania, w tym kosztu środków medycznych i leków) oraz zatrudnienie na 12 miesięcy personelu medycznego. Dzięki wsparciu Fundacji Ziko dla Zdrowia Polska Misja Medyczna zakupiła profesjonalny sprzęt medyczny potrzebny do wyposażenia szpitala. Ze środków włoskiego donora zakupiliśmy 13 namiotów włoskiej firmy FERRINO wraz z podłogami i okablowaniem. Polska Misja Medyczna dostarczyła otrzymany sprzęt medyczny oraz wyposażony ambulans, który miał uzupełniać zasoby szpitala. Obie organizacje miały wspólnie opłacić instalację placówki, pensje personelu medycznego, a Polska Misja Medyczna zobowiązała się do stałego zakupu środków medycznych.
Uruchomienie szpitala zostało zaplanowane na kwiecień 2022 w ramach umowy ze szpitalem w Zaporożu. Ze względu na ofensywę wojsk rosyjskich, szpital w Zaporożu zrezygnował z realizacji umowy z powodu braku wymaganego bezpieczeństwa. Kolejna umowa została zawarta w kwietniu ze szpitalem w Mikołajowie. Niestety z powodu ciągłych bombardowań i pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa, także szpital w Mikołajowie odmówił instalacji szpitala polowego. Trzecia umowa została podpisana ze szpitalem w Kazance w lipcu 2022. Niestety, po raz kolejny kwestie bezpieczeństwa zablokowały nasze plany. Namioty oraz sprzęt medyczny szpitala polowego zostały zmagazynowane w szpitalu w Kazance, a przekazany przez PMM ambulans, skierowany do pracy w szpitalu w Arbuzince. W październiku zgodnie zdecydowaliśmy o przekazaniu sprzętu jako darowizny do innych szpitali w Ukrainie. W listopadzie 2022 odbyły się rozmowy ze szpitalem w Tarnopolu, który wyraził gotowość do instalacji namiotów. Na przełomie marca i kwietnia, co jest uwarunkowane warunkami pogodowymi oraz terminem zakupu sprzętu, szpital polowy zostanie wyposażony, zostanie też zatrudniony personel medyczny. Szpital powinien osiągnąć pełną operacyjność najpóźniej w maju 2023 i będzie działać przez 6 miesięcy.
Pomoc medyczna dla Ukrainy!
Przelew bankowy na numer konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem UKRAINA