Pomagam
1.5% dla PMM
Wolontariat medyczny

Wolontariat medyczny

W Polskiej Misji Medycznej wierzymy, że każdy człowiek, niezależnie od miejsca urodzenia, zasługuje na dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Z tego powodu od lat angażujemy się w działania humanitarne, koncentrując nasze wysiłki głównie na wsparciu kobiet w ciąży i walce z niedożywieniem. Wysyłamy doświadczonych wolontariuszy medycznych w miejsca, gdzie ich pomoc może odmienić losy całych społeczności.

Zmieniajmy świat razem!

Jeśli podzielasz nasze przekonania i chcesz wziąć udział w zmienianiu świata na lepsze, dołącz do nas. Każdy gest, każda godzina spędzona na pomocy, każda przekazana złotówka, mają znaczenie. Razem możemy więcej. Jesteśmy w stanie zmienić życie tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

Wpłacam na

Płatność cykliczna (Płatność dokonywana automatycznie co miesiąc)
Płatność jednorazowa
50 PLN
150 PLN
250 PLN

Akceptujemy płatności
PayU Google Pay Blik Przelew tradycyjny

W obliczu ciągłych wyzwań, przed którymi stoi ochrona zdrowia, kraje Azji i Afryki borykają się nie tylko z poważnym niedoborem personelu medycznego, ale również z brakiem wykwalifikowanej kadry. W regionach dotkniętych kryzysami humanitarnymi dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest znacznie ograniczony, co pogłębia już istniejące problemy.

Statystyki są alarmujące, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), kontynent afrykański zmaga się z niedoborem ponad 2,4 miliona lekarzy i ponad 9 milionów pielęgniarek i położnych. Co więcej, szacuje się, że tylko około 25% z tych, którzy pracują w sektorze zdrowia na tym kontynencie, ma odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie do wykonywania swoich obowiązków na wysokim poziomie. W Azji, choć sytuacja jest nieco lepsza, wciąż brakuje setek tysięcy specjalistów medycznych, a problem kwalifikacji pozostaje wyzwaniem ograniczającym skuteczność interwencji zdrowotnych.

Braki kadrowe w połączeniu z niskim poziomem kwalifikacji uniemożliwiają efektywne dostarczanie niezbędnych usług zdrowotnych, od opieki prenatalnej po interwencje chirurgiczne. W wielu miejscach, szczególnie w oddalonych od miast, wiejskich obszarach, dostęp do wykwalifikowanych medyków jest niemal niemożliwy, co pozostawia społeczności bez podstawowej opieki zdrowotnej.

Nasz zespół w Polskiej Misji Medycznej jest świadomy pilnych potrzeb i zobowiązuje się do niesienia pomocy i wsparcia w tych regionach. Naszym celem jest nie tylko przyspieszenie dostępu do opieki zdrowotnej, ale również budowanie lokalnych zdolności poprzez szkolenie personelu medycznego. To kluczowe działanie ma na celu nie tylko zwiększenie liczby dostępnych pracowników służby zdrowia, ale także podniesienie poziomu ich kwalifikacji, co jest kluczowe dla długoterminowej zrównoważonej zmiany i poprawy jakości opieki zdrowotnej.

W 2023 roku:

5
krajów, w których działali wolontariusze
18
wolontariuszy odbyło misje
1465
pacjentom łącznie pomogli

Nasze działania

Tanzania: Światło nadziei w cieniu trudności

W Tanzanii spotykamy się z wyzwaniami, które dla wielu z nas mogą być trudne do wyobrażenia. Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest tam ograniczony, a przeszkody takie jak wysokie koszty leczenia, brak prądu, czy trudności w dostępie do czystej wody, sprawiają, że zdrowie wielu mieszkańców jest w poważnym niebezpieczeństwie. Wspieramy Tanzanię, wysyłając specjalistów, którzy nie tylko diagnozują i leczą, ale również prowadzą szkolenia z pierwszej pomocy, czy dostarczają niezbędne leki i sprzęt medyczny. Nasza misja w Tanzanii to nie tylko pomoc tu i teraz, ale budowanie lepszej przyszłości przez edukację mieszkańców i zapewnienie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie w przyszłości.

Zambia: Nadzieja dla najmłodszych

W Zambii skupiamy się na najbardziej wrażliwej grupie – noworodkach i ich matkach. Problemy takie jak niska masa urodzeniowa, infekcje HIV i kiła, czy trudności z dostępem do opieki przedporodowej, stawiają przed nami ogromne wyzwania. Nasze działania skupiają się na edukacji w dziedzinie zdrowia i higieny, zarówno personelu medycznego, jak i społeczności lokalnych, a także na bezpośredniej pomocy medycznej. Wysyłamy między innymi położne i pielęgniarki neonatologiczne, które wspierają pacjentów i personel lokalny, dzieląc się z nim swoją wiedzą i doświadczeniem.

Galeria

Historia wolontariatu medycznego w Polskiej Misji Medycznej

Historia wolontariatu medycznego w Polskiej Misji Medycznej jest przede wszystkim opowieścią o nieustającym wsparciu dla tych, którzy potrzebują pomocy medycznej. Od lat wolontariusze tej organizacji podążają tam, gdzie potrzebna jest ich interwencja. Odwiedzając na przestrzeni lat liczne kraje i regiony, oferują nie tylko leczenie, ale również edukację zdrowotną, która staje się fundamentem trwałych zmian w społecznościach cierpiących z powodu braku dostępu do sprawnej opieki medycznej. Oprócz miejsc, w których obecnie pomagają wolontariusze Polskiej Misji Medycznej, jest wiele takich punktów na mapie świata, które już pomoc uzyskały. Wśród nich znalazły się: 

  • Papua Nowa Gwinea: W trudnym terenie kraju brakuje infrastruktury, co ogranicza dostęp do opieki medycznej. Właśnie dlatego od 2015 roku wolontariusze prowadzili szkolenia, konsultacje i zabiegi chirurgiczne, przeciwdziałając chorobom zakaźnym i przewlekłym.

  • Malawi i Zambia: Wolontariusze pomagali w szpitalach, prowadząc szkolenia i udzielając specjalistycznej pomocy, zwłaszcza dzieciom. We wrześniu 2017 roku podjęliśmy współpracę z St. Joseph Rural Health Centre w Chamilali-distrikt Nyimba w Zambii. Główny nacisk kładliśmy na edukację matek, które dzięki zdobytej wiedzy potrafły zadbać o zrównoważoną, opartą na lokalnych składnikach dietę w swoich rodzinach. Do szpitala w Katondwe regularnie wyjeżdżali natomiast nasi lekarze specjaliści, którzy szkolili lokalny personel. 

  • Grecja: Pomoc wolontariuszy PMM skierowana była przede wszystkim do uchodźców. Poza regularnymi konsultacjami w obozie zapewniali oni obsługę medyczną na zasadzie pogotowia ratunkowego (w godzinach nocnych). Zabezpieczyli medycznie łącznie 20 zejść na ląd oraz dyżurowali w godzinach od 22 do 8 rano w przychodni obozowej (interwencje w nagłych przypadkach).

  • Mjanma: Stworzony został ośrodek zdrowia na łodzi, w którym zapewniano potrzebującym opiekę położniczą i szkolenia medyczne. Łódź wyposażona była w generator prądu oraz zbiornik na wodę. Pod pokładem mieścił się dobrze oświetlony gabinet konsultacyjny. Na pokładzie znajdowały się: mobilny EKG oraz USG, fotel dentystyczny, zestawy chirurgiczne, drobny sprzęt diagnostyczny, w tym szybkie paskowe testy diagnostyczne na malarię, HIV, WZW typu B i C. Na pokładzie klinki swobodnie mogło pracować 3 lekarzy i personel pomocniczy. 

  • Indonezja: Działał tam Polski Szpital Polowy, w którym pomocy udzielali również wolontariusze Polskiej Misji Medycznej. Udzielano w nim pomocy ofiarom trzęsień ziemi. Szpital był wykorzystywany w wielu akcjach ratowniczych na całym świecie, m.in. po trzęsieniach ziemi w Iranie (2004), Turcji, Pakistanie (2005), na Jawie (2006) i na Haiti (2010). 

  • Haiti: Wolontariusze wspierali ośrodek SAKALA, który zapewniał schronienie, edukację i pomoc medyczną dzieciom z najbiedniejszych części Haiti. Przez 2 tygodnie pobytu w stolicy Port-au-Prince, przeprowadzili wiele spotkań i rozmów, by zrobić profesjonalne rozpoznanie sytuacji na miejscu: zbadać potrzeby i poszukać najskuteczniejszych metod ich rozwiązania.

Nasza misja

Co nas motywuje?

Motywacją dla nas jest przekonanie, że każdy człowiek zasługuje na szansę na zdrowe życie. Przez naszą pracę i działania chcemy pokazać, że solidarność nie zna granic, a pomoc humanitarna ma realny wpływ na życie ludzi. Współpracujemy z lokalnymi społecznościami, ponieważ naszym celem jest nie tylko udzielenie bezpośredniej pomocy, ale także stworzenie trwałych rozwiązań, które pozwolą na samodzielne przetrwanie danych społeczności w przyszłości.

Opis obrazu

Zostań wolontariuszem medycznym

Aktualne oferty

Aktualności

Zobacz więcej
Zobacz więcej