O nas

Jesteśmy polską organizacją humanitarną niosącą pomoc medyczną w najbardziej potrzebujących krajach świata.

O NAS

O Polskiej Misji Medycznej

Od 1999 roku Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna pomaga ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów. Działania PMM opierają się na pracy wolontariuszy: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarzy, rehabilitantów, a także psychologów i analityków medycznych.

Bezpośrednim impulsem, który doprowadził do powołania Stowarzyszenia, była katastrofa humanitarna spowodowana wybuchem wojny w Kosowie i masowymi ucieczkami Albańczyków z terenów objętych konfliktem.

Jesteśmy jedną z niewielu polskich organizacji pozarządowych, które udzielają pomocy medycznej. Pomagamy tam, gdzie potrzeby są największe. Nasza pomoc ma charakter długofalowy – przynosi trwałe zmiany w społecznościach, które wspieramy.

Misja

Naszą misją jest poprawa jakości życia poprzez prowadzenie interwencji medycznych i realizację programów humanitarnych, które budują lokalny potencjał w biednych i wymagających wsparcia społecznościach na całym świecie.

Nasze cele realizujemy poprzez bezpośrednią pomoc medyczną, edukację, pomoc humanitarną i rozwojową dla najbardziej poszkodowanych i potrzebujących. Otaczamy opieką medyczną kobiety w ciąży i małe dzieci. Z lekarzami z Polski prowadzimy szkolenia w szpitalach w Afryce i Azji. Na Bliskim Wschodzie pomagamy uchodźcom w obozach.
Doraźna pomoc medyczna ofiarom wojen, kataklizmów i klęsk żywiołowych.
Kształcenie kadry medycznej i ludności cywilnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz podstawowych i zaawansowanych zabiegów ratujących życie.
Praca na rzecz trwałych zmian na lepsze w najuboższych krajach świata.
Pomoc humanitarna.
zarząd
Ewa Piekarska-Dymus
Prezes Zarządu PMM. Absolwentka zdrowia publicznego i „Akademii Młodych Dyplomatów”. Specjalizuje się w programach skierowanych do matek i dzieci do 5. roku życia. Koordynator medyczny projektów w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Chęć niesienia pomocy łączy z pasją podróżowania, poznawania ludzi, lokalnych obyczajów i radzenia sobie w krajach całkowicie odmiennych kulturowo od Polski. Miłośniczka trekkingu, jazdy na rowerze, tańców latynoamerykańskich i kuchni orientalnej.

prezes zarządu

Małgorzata Olasińska-Chart
Koordynator projektów, związana z pomocą humanitarną od 2003 roku. Pracowała w Argentynie, Sudanie Południowym, Iraku, na Kubie i Ukrainie. Jest pierwszym w Polsce certyfikowanym trenerem pomocy humanitarnej RedR UK. 10 lat zajmowała się pomocą dla imigrantów. Dla zwierząt zrobi wszystko. Z misji w Sudanie Południowym uratowała od śmierci psa Mary, a z Ukrainy przywiozła kota Saszę.

członek zarządu

Jarosław Gucwa
Specjalista chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej. Związany z PMM od początku jej istnienia. Przez wiele lat Prezes Zarządu. Koordynator i uczestnik projektów m.in. w Albanii, Kosowie, Afganistanie, Iraku, Iranie, Pakistanie, Czadzie, Kenii, Ugandzie. Dyrektor polskiego oddziału ITLS.

członek zarządu

Iwona Zbijowska
Związana z Polską Misją Medyczną od 2008 roku jako koordynator projektów, głównie w ramach programu Wolontariat Polska Pomoc. Ceni współpracę z wolontariuszami, ich bezinteresowność i zaangażowanie. Lubi poznawać nowe miejsca i smaki. Niepoprawna miłośniczka filmów Woody’ego Allena.

członek zarządu

Jak budujemy pomoc?

Jesteśmy jedną z niewielu polskich organizacji pozarządowych, które udzielają pomocy medycznej. Pomagamy tam, gdzie potrzeby są największe. Nasza pomoc ma charakter długofalowy – przynosi trwałe zmiany w społecznościach, które wspieramy.

1

Wybór regionu

Wybieramy region dotknięty wojną lub katastrofą naturalną. Badamy potrzeby.

2

Lokalny partner

Szukamy lokalnych partnerów, w końcu to najlepsi specjaliści.

3

Fundusze

Zbieramy fundusze na pomoc w najuboższych krajach świata.

4

Wsparcie

Wspieramy szpitale, kupujemy sprzęt medyczny, szkolimy lekarzy.

5

Budujemy pomoc

Nasza pomoc zostaje w miejscu, w którym jej udzieliliśmy.

Pliki do pobrania

Statut Polskiej Misji Medycznej

Jesteśmy polską organizacją humanitarną niosącą pomoc medyczną

Articles from Association Polish Medical Mission

We are a Polish humanitarian organization providing medical aid

Poradnik Bezpiecznego Podróżnika

Garść porad ekspertów Polskiej Misji Medycznej. Poradnik dla podróżujących

Przepisy dla Senegalu

Broszura o zdrowym żywieniu z przepisami kuchni senegalskiej

Poradnik Położniczy dla Tanzanii

Porady położnicze dla mam w Tanzanii
nasza historia

Działamy już 20 lat

  • 1999
  • 2002-2003
  • 2003-2004
  • 2004
  • 2004-2005
  • lata 2000.
  • 2004-2005
  • 2004-2014

Początki PMM

Polska Misja Medyczna powstała w kwietniu 1999 roku z inicjatywy wydawnictwa Medycyna Praktyczna, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP z Nowego Sącza oraz Stowarzyszenia Lekarze Nadziei. Stowarzyszenie zostało powołane w celu niesienia pomocy ofiarom wojny na Bałkanach. Pierwszym dużym przedsięwzięciem PMM było zorganizowanie na terenie Albanii mobilnych ambulatoriów internistycznych, pediatrycznych i chirurgicznych oraz stałych punktów przyjęć dla uchodźców z Kosowa. Od kwietnia do sierpnia 1999 roku polscy lekarze objęli opieką medyczną kilkanaście tysięcy osób.
Albania i Kosowo
Buduj z nami pomoc w najbardziej potrzebujących krajach świata.