O nas

Jesteśmy polską organizacją humanitarną niosącą pomoc medyczną w najbardziej potrzebujących krajach świata.

O NAS

O Polskiej Misji Medycznej

Od 1999 roku Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna pomaga ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów. Działania PMM opierają się na pracy wolontariuszy: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarzy, rehabilitantów, a także psychologów i analityków medycznych.

Bezpośrednim impulsem, który doprowadził do powołania Stowarzyszenia, była katastrofa humanitarna spowodowana wybuchem wojny w Kosowie i masowymi ucieczkami Albańczyków z terenów objętych konfliktem.

Jesteśmy jedną z niewielu polskich organizacji pozarządowych, które udzielają pomocy medycznej. Pomagamy tam, gdzie potrzeby są największe. Nasza pomoc ma charakter długofalowy – przynosi trwałe zmiany w społecznościach, które wspieramy.

Misja

Naszą misją jest poprawa jakości życia poprzez prowadzenie interwencji medycznych i realizację programów humanitarnych, które budują lokalny potencjał w biednych i wymagających wsparcia społecznościach na całym świecie.

Nasze cele realizujemy poprzez bezpośrednią pomoc medyczną, edukację, pomoc humanitarną i rozwojową dla najbardziej poszkodowanych i potrzebujących. Otaczamy opieką medyczną kobiety w ciąży i małe dzieci. Z lekarzami z Polski prowadzimy szkolenia w szpitalach w Afryce i Azji. Na Bliskim Wschodzie pomagamy uchodźcom w obozach.
Doraźna pomoc medyczna ofiarom wojen, kataklizmów i klęsk żywiołowych.
Kształcenie kadry medycznej i ludności cywilnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz podstawowych i zaawansowanych zabiegów ratujących życie.
Praca na rzecz trwałych zmian na lepsze w najuboższych krajach świata.
Pomoc humanitarna.
zarząd
Ewa Piekarska-Dymus
Prezes Zarządu PMM. Absolwentka zdrowia publicznego i „Akademii Młodych Dyplomatów”. Specjalizuje się w programach skierowanych do matek i dzieci do 5. roku życia. Koordynator medyczny projektów w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Chęć niesienia pomocy łączy z pasją podróżowania, poznawania ludzi, lokalnych obyczajów i radzenia sobie w krajach całkowicie odmiennych kulturowo od Polski. Miłośniczka trekkingu, jazdy na rowerze, tańców latynoamerykańskich i kuchni orientalnej.

prezes zarządu

Małgorzata Olasińska-Chart
Koordynator projektów, związana z pomocą humanitarną od 2003 roku. Pracowała w Argentynie, Sudanie Południowym, Iraku, na Kubie i Ukrainie. Jest pierwszym w Polsce certyfikowanym trenerem pomocy humanitarnej RedR UK. 10 lat zajmowała się pomocą dla imigrantów. Dla zwierząt zrobi wszystko. Z misji w Sudanie Południowym uratowała od śmierci psa Mary, a z Ukrainy przywiozła kota Saszę.

członek zarządu

Jarosław Gucwa
Specjalista chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej. Związany z PMM od początku jej istnienia. Przez wiele lat Prezes Zarządu. Koordynator i uczestnik projektów m.in. w Albanii, Kosowie, Afganistanie, Iraku, Iranie, Pakistanie, Czadzie, Kenii, Ugandzie. Dyrektor polskiego oddziału ITLS.

członek zarządu

Iwona Zbijowska
Związana z Polską Misją Medyczną od 2008 roku jako koordynator projektów, głównie w ramach programu Wolontariat Polska Pomoc. Ceni współpracę z wolontariuszami, ich bezinteresowność i zaangażowanie. Lubi poznawać nowe miejsca i smaki. Niepoprawna miłośniczka filmów Woody’ego Allena.

członek zarządu

zespół
Wioletta Węgorowska-Mosz
Od 14 lat związana zawodowo z sektorem NGO w Polsce i zagranicą. Specjalistka w zakresie zarządzania projektami z funduszy europejskich. W PMM koordynuje projekt w Senegalu i współpracę z instytucjami UE i międzynarodowymi donorami. Lingwistka z wykształcenia, coach zawodowy z pasji, humanistka z misji. Lubi góry, sporty terenowe i podróże.

Specjalista ds. funduszy międzynarodowych

Xymena Dyduch
Pracownik humanitarny i prawnik. Koordynowała projekty pomocowe m.in. w Czadzie, Libanie, Grecji i Senegalu. Pracowała w kancelariach prawnych, hiszpańskiej organizacji FCEAR, Action contre le faim oraz w UNHCR. W pracy najbardziej ceni to, że może pomagać ludziom, zapewniając im dostęp do opieki zdrowotnej, a przez to do godnych warunków życia.

koordynator projektów

Dorota Zadroga

specjalista PR

Hanna Lewicka

specjalista ds. fundraisingu

Kamila Kozik

specjalista social media

Marta Nowakowska

Specjalistka ds. Relacji z Darczyńcami

Jakub Belina-Brzozowski

koordynator komunikacji

Aleksandra Głuch

koordynator finansowy

Jak budujemy pomoc?

Jesteśmy jedną z niewielu polskich organizacji pozarządowych, które udzielają pomocy medycznej. Pomagamy tam, gdzie potrzeby są największe. Nasza pomoc ma charakter długofalowy – przynosi trwałe zmiany w społecznościach, które wspieramy.

1

Wybór regionu

Wybieramy region dotknięty wojną lub katastrofą naturalną. Badamy potrzeby.

2

Lokalny partner

Szukamy lokalnych partnerów, w końcu to najlepsi specjaliści.

3

Fundusze

Zbieramy fundusze na pomoc w najuboższych krajach świata.

4

Wsparcie

Wspieramy szpitale, kupujemy sprzęt medyczny, szkolimy lekarzy.

5

Budujemy pomoc

Nasza pomoc zostaje w miejscu, w którym jej udzieliliśmy.

Pliki do pobrania

Statut Polskiej Misji Medycznej

Jesteśmy polską organizacją humanitarną niosącą pomoc medyczną

Poradnik Bezpiecznego Podróżnika

Garść porad ekspertów Polskiej Misji Medycznej. Poradnik dla podróżujących

Przepisy dla Senegalu

Broszura o zdrowym żywieniu z przepisami kuchni senegalskiej

Poradnik Położniczy dla Tanzanii

Porady położnicze dla mam w Tanzanii
nasza historia

Działamy już 20 lat

  • 1999
  • 2002-2003
  • 2003-2004
  • 2004
  • 2004-2005
  • lata 2000.
  • 2004-2005
  • 2004-2014

Początki PMM

Polska Misja Medyczna powstała w kwietniu 1999 roku z inicjatywy wydawnictwa Medycyna Praktyczna, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP z Nowego Sącza oraz Stowarzyszenia Lekarze Nadziei. Stowarzyszenie zostało powołane w celu niesienia pomocy ofiarom wojny na Bałkanach. Pierwszym dużym przedsięwzięciem PMM było zorganizowanie na terenie Albanii mobilnych ambulatoriów internistycznych, pediatrycznych i chirurgicznych oraz stałych punktów przyjęć dla uchodźców z Kosowa. Od kwietnia do sierpnia 1999 roku polscy lekarze objęli opieką medyczną kilkanaście tysięcy osób.
Albania i Kosowo
Buduj z nami pomoc w najbardziej potrzebujących krajach świata.