O nas

Jesteśmy polską organizacją humanitarną niosącą pomoc medyczną w najbardziej potrzebujących krajach świata.

O NAS

O Polskiej Misji Medycznej

Budujemy pomoc od 20 lat

Od 1999 roku Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna pomaga ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów. Działania PMM opierają się na pracy wolontariuszy: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarzy, rehabilitantów, a także psychologów i analityków medycznych.

Bezpośrednim impulsem, który doprowadził do powołania Stowarzyszenia, była katastrofa humanitarna spowodowana wybuchem wojny w Kosowie i masowymi ucieczkami Albańczyków z terenów objętych konfliktem.

Jesteśmy jedną z niewielu polskich organizacji pozarządowych, które udzielają pomocy medycznej. Pomagamy tam, gdzie potrzeby są największe. Nasza pomoc ma charakter długofalowy – przynosi trwałe zmiany w społecznościach, które wspieramy.

Misja

Naszą misją jest poprawa jakości życia poprzez prowadzenie interwencji medycznych i realizację programów humanitarnych, które budują lokalny potencjał w biednych i wymagających wsparcia społecznościach na całym świecie.

Nasze cele realizujemy poprzez bezpośrednią pomoc medyczną, edukację, pomoc humanitarną i rozwojową dla najbardziej poszkodowanych i potrzebujących. Otaczamy opieką medyczną kobiety w ciąży i małe dzieci. Z lekarzami z Polski prowadzimy szkolenia w szpitalach w Afryce i Azji. Na Bliskim Wschodzie pomagamy uchodźcom w obozach.
Doraźna pomoc medyczna ofiarom wojen, kataklizmów i klęsk żywiołowych.
Kształcenie kadry medycznej i ludności cywilnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz podstawowych i zaawansowanych zabiegów ratujących życie.
Praca na rzecz trwałych zmian na lepsze w najuboższych krajach świata.
Pomoc humanitarna.
zarząd
Ewa Piekarska
Prezes Zarządu PMM. Absolwentka zdrowia publicznego i „Akademii Młodych Dyplomatów”. Specjalizuje się w programach skierowanych do matek i dzieci do 5. roku życia. Koordynator medyczny projektów w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Chęć niesienia pomocy łączy z pasją podróżowania, poznawania ludzi, lokalnych obyczajów i radzenia sobie w krajach całkowicie odmiennych kulturowo od Polski. Miłośniczka trekkingu, jazdy na rowerze, tańców latynoamerykańskich i kuchni orientalnej.

prezes zarządu

Małgorzata Olasińska-Chart
Koordynator projektów, związana z pomocą humanitarną od 2003 roku. Pracowała w Argentynie, Sudanie Południowym, Iraku, na Kubie i Ukrainie. Jest pierwszym w Polsce certyfikowanym trenerem pomocy humanitarnej RedR UK. 10 lat zajmowała się pomocą dla imigrantów. Dla zwierząt zrobi wszystko. Z misji w Sudanie Południowym uratowała od śmierci psa Mary, a z Ukrainy przywiozła kota Saszę.

członek zarządu

Jarosław Gucwa
Specjalista chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej. Związany z PMM od początku jej istnienia. Przez wiele lat Prezes Zarządu. Koordynator i uczestnik projektów m.in. w Albanii, Kosowie, Afganistanie, Iraku, Iranie, Pakistanie, Czadzie, Kenii, Ugandzie. Dyrektor polskiego oddziału ITLS.

członek zarządu

Iwona Zbijowska
Związana z Polską Misją Medyczną od 2008 roku jako koordynator projektów, głównie w ramach programu Wolontariat Polska Pomoc. Ceni współpracę z wolontariuszami, ich bezinteresowność i zaangażowanie. Lubi poznawać nowe miejsca i smaki. Niepoprawna miłośniczka filmów Woody’ego Allena.

członek zarządu

zespół
Maria Szajny
Zgodnie z hasłem przewodnim – w PMM buduje pomoc, a swoje życie zawodowe opiera na doświadczeniach. Jako specjalista ds. Public Relations prowadzi kanały społecznościowe, utrzymuje relacje z mediami i dba o właściwy wizerunek organizacji. To, gdzie teraz jest, zawdzięcza swojej determinacji, ambicji i samodyscyplinie.

specjalista ds. mediów i PR

Katarzyna Rydel
Koordynator projektów w Jordanii, absolwentka pomocy humanitarnej na Uniwersytecie Warszawskim i geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez 3 miesiące pracowała jako obserwator praw człowieka na Zachodnim Brzegu Jordanu. Interesuje się Azją Środkową i regionem Bliskiego Wschodu, turystyką górską oraz literaturą faktu.

koordynator projektów

Marcin Choiński
W PMM odpowiedzialny za kontakty biznesowe oraz inicjowanie działań skierowanych do darczyńców indywidualnych. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych z zakresu Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie oraz certyfikowany trener z zakresu doskonalenia umiejętności miękkich. Urodzony dawno, w XX wieku.

specjalista ds. fundraisingu

Magdalena Komperda
Magister zdrowia publicznego, od wielu lat związana z PMM. Wspiera liczne inicjatywy. Od 2016 roku jest zaangażowana w działania projektowe w regionie Wakema w Mjanmie, wcześniej koordynowała projekty w Serbii, Kenii, na Ukrainie, Madagaskarze. Prywatnie lubi dużo czytać oraz poznawać inne kultury i religie.

koordynator projektów

Wioletta Węgorowska-Mosz
Od 14 lat związana zawodowo z sektorem NGO w Polsce i zagranicą. Specjalistka w zakresie zarządzania projektami z funduszy europejskich. W PMM koordynuje projekt w Senegalu i współpracę z instytucjami UE i międzynarodowymi donorami. Lingwistka z wykształcenia, coach zawodowy z pasji, humanistka z misji. Lubi góry, sporty terenowe i podróże.

koordynator projektów

Anna Susz-Golańska
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze HR i administracji. Wcześniej związana z krakowskim rynkiem IT, od 8 lat pracuje w NGO. Ukończyła m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi. Lubi podróże, przyrodę i skandynawskie kryminały. W Polskiej Misji Medycznej odpowiada za sprawne funkcjonowanie biura.

kierownik biura

Magdalena Szula-Wieczorek
Koordynator finansowy projektów, od wielu lat pracuje dla organizacji pozarządowych świadczących pomoc humanitarną i rozwojową. Rozliczała projekty pochodzące od grantodawców zarówno państwowych, jak i międzynarodowych, m.in. projekty w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, projekty PO FIO, Fundusze ECHO i Europe Aid. W przeszłości koordynator finansowy misji w Sudanie Południowym, gdzie była dwa razy. Prywatnie mama dwóch córek i właścicielka rudego, włochatego psa.

koordynator finansowy

nasza historia

Działamy już 20 lat

  • 1999
  • 2002-2003
  • 2003-2004
  • 2004
  • 2004-2005
  • lata 2000.
  • 2004-2005
  • 2004-2014

Początki PMM

Polska Misja Medyczna powstała w kwietniu 1999 roku z inicjatywy wydawnictwa Medycyna Praktyczna, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP z Nowego Sącza oraz Stowarzyszenia Lekarze Nadziei. Stowarzyszenie zostało powołane w celu niesienia pomocy ofiarom wojny na Bałkanach. Pierwszym dużym przedsięwzięciem PMM było zorganizowanie na terenie Albanii mobilnych ambulatoriów internistycznych, pediatrycznych i chirurgicznych oraz stałych punktów przyjęć dla uchodźców z Kosowa. Od kwietnia do sierpnia 1999 roku polscy lekarze objęli opieką medyczną kilkanaście tysięcy osób.
Albania i Kosowo
Buduj z nami pomoc w najbardziej potrzebujących krajach świata.
zobacz również