Pomagam
1.5% dla PMM
Senegal

Senegal

Naszym celem jest poprawa stanu zdrowia rodzin w Senegalu poprzez zmniejszenie ryzyka śmiertelności matek i noworodków, poprawę żywienia dzieci do 5. roku życia oraz podniesienie standardów leczenia i wyposażenia ośrodków zdrowia. W ramach projektu budujemy i remontujemy wiejskie ośrodki zdrowia, prowadzimy szkolenia dla personelu medycznego, wprowadzamy zarządzanie odpadami medycznymi oraz kupujemy urządzenia medyczne.

Wpłacam na

Płatność cykliczna (Płatność dokonywana automatycznie co miesiąc)
Płatność jednorazowa
50 PLN
150 PLN
250 PLN

Akceptujemy płatności
PayU Google Pay Blik Przelew tradycyjny

Jaka jest sytuacja w Senegalu?

W Senegalu istnieją znaczne różnice w dostępie do opieki zdrowotnej między obszarami miejskimi a wiejskimi oraz między różnymi warstwami społeczno-ekonomicznymi. Wskaźniki zachorowalności i śmiertelności dzieci do lat 5 są wyższe na obszarach wiejskich, a śmiertelność matek pozostaje wysoka. Główne przyczyny śmiertelności noworodków to wcześniactwo czy wady wrodzone. Niedobory żywieniowe dotykają znaczny odsetek dzieci, co zwiększa ryzyko ich śmierci. Zagrożone są zwłaszcza dzieci do 5. roku życia, kobiety w ciąży i matki karmiące.

Choć ubóstwo jest jedną z głównych przyczyn zachorowań i śmiertelności, to jednak czynniki, takie jak wysoki poziom analfabetyzmu, brak dostępu do opieki zdrowotnej i wody pitnej, złe nawyki żywieniowe i brak higieny zwiększają ryzyko niedożywienia. Realizacja projektu poprawi diagnostykę i leczenie patologii ciążowych, przyjmowanie porodów z komplikacjami oraz zwiększy przeżywalność dzieci, jednocześnie modernizując infrastrukturę zdrowotną.

Ośrodek zdrowia Diakhao jest nowym ośrodkiem zdrowia na zachodzie Senegalu. Odbywa się w nim średnio 105 porodów miesięcznie. Zgodnie ze standardami kobiety, które urodziły dziecko, powinny pozostać w placówce przez 48 godzin na obserwacji. Ze względu na małą pojemność ośrodka, obecnie jest on zmuszony do wcześniejszego wypisywania kobiet.

Nasza pomoc w Senegalu

Razem z organizacją World Vision prowadzimy działania na rzecz zwalczania niedożywienia i zapobiegania mu u najmłodszych dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących. Naszym celem jest zmniejszenie śmiertelności matek i noworodków poprzez poprawę poziomu opieki okołoporodowej oraz zwiększenie świadomości lokalnej społeczności na temat zdrowego żywienia dzieci do 5. roku życia.

Wyremontowaliśmy pięć ośrodków zdrowia w rejonie Diakhao. Prowadzimy szkolenia dla personelu medycznego w zakresie procedur w przypadku ciężkiego niedożywienia u dzieci. Wyposażyliśmy izbę porodową w podstawowy sprzęt medyczny oraz trzynaście oddziałów leczenia niedożywienia w sprzęt antropometryczny i odżywki, aby poprawić opiekę nad ciężko niedożywionymi dziećmi z powikłaniami. Trzynaście ośrodków zdrowia z rejonu sanitarnego Fatick zostało wyposażonych w kąciki noworodka (miejsca, gdzie noworodek spędza sześć pierwszych godzin życia).

Prowadzimy pokazy gotowania i spotkania na temat edukacji żywieniowej, w celu wzmocnienia wiedzy matek i opiekunów dzieci na temat przepisów opartych na lokalnych produktach, dostępnych w gospodarstwach domowych. Wyposażamy również wiejskie ośrodki zdrowia w materiały edukacyjne dotyczące zdrowego żywienia. Działania te mają na celu zmniejszenie ryzyka niedożywienia u dzieci i jednoczesną poprawę ich rozwoju.

Galeria

Do tej pory

54
pracowników służby zdrowia przeszkolonych w zakresie zdrowia reprodukcyjnego
1
nowa izba porodowa wyposażona w nowy sprzęt
3960
osób przeszkolonych podczas 250 spotkań edukacyjnych

2024-2026 / Senegal

„O Wood Yaye fo xa Tebandong” Integralna pomoc medyczna dla matki i dziecka w Senegalu

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia rodzin w trzech dystryktach w Senegalu poprzez zmniejszenie ryzyka śmiertelności matek i noworodków, poprawę żywienia dzieci do 5. roku życia oraz podniesienie standardów leczenia i wyposażenia ośrodków zdrowia. Projekt obejmuje budowę i remont wiejskich ośrodków zdrowia, szkolenia dla personelu medycznego, wprowadzenie zarządzania odpadami medycznymi oraz zakup przenośnego aparatu USG i ambulansu do poprawy dostępu do usług medycznych.

Calendar

Czas trwania

1.06.2024-31.12.2026

Localization

Lokalizacja

Senegal

Partner

Finansowanie

Polska Pomoc MSZ RP

Partner

Partner

http://Logo%20World%20Vision

World Vision

Wiadomości z Senegalu

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Opis obrazu

Buduj z nami pomoc w najbardziej potrzebujących krajach świata.

Wpłacam