20 października 2022

Pomoc wielkiej wagi dla senegalskich maluchów

Senegal to szczególne miejsce na mapie naszej aktywności w Afryce Zachodniej. Od kilku lat działamy na rzecz poprawy warunków w wiejskich ośrodkach zdrowia i prowadzimy zajęcia edukacyjne z zakresu zdrowego żywienia. Opracowane przez lokalnych dietetyków przepisy zawarliśmy w specjalnej książce kucharskiej.
W tym roku skupimy się na zapewnieniu jak najlepszej przestrzeni do dalszego działania. Wyposażymy 13 ośrodków zdrowia w dystrykcie Fatick, a 5 z nich gruntownie wyremontujemy, tworząc miejsce przyjazne dla pacjentów i lekarzy. Personel wszystkich oddziałów leczenia niedożywienia będzie korzystać ze sprzętu antropometrycznego i odżywek, szczególnie potrzebnych w opiece nad ciężko niedożywionymi dziećmi z powikłaniami. Znajdą się tam wagi, przyrządy do mierzenia noworodka i wykresy schematów leczenia. Dodatkowo przeszkolimy 30 pracowników służby zdrowia w zakresie dietetyki, skupiając się przede wszystkim na walce z ostrym niedożywieniem. Tygodniowe szkolenie pozwoli zapoznać się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi przeciwdziałania niedożywieniu i zasadami postępowania, skupiając się na pomocy dzieciom do 5 roku życia.
Mimo stabilnej sytuacji politycznej i poprawiającym się warunkom ekonomicznym, Senegal postaje jednym z najsłabiej rozwiniętych krajów świata. Różnice widać szczególnie poza granicami największych miast. Na obszarach wiejskich dostęp do opieki zdrowotnej wciąż jest utrudniony, a zmiany klimatyczne są wyraźnie widoczne na domowych stołach, na których panuje niezróżnicowane i ubogie w składniki odżywcze pożywienie. To właśnie wiejskie ośrodki zdrowia staną się naszym miejscem spotkań, edukacji i wsparcia dla najuboższych i najbardziej potrzebujących. Pracownicy socjalni i pielęgniarki środowiskowe to zaufane osoby, które przy wsparciu Polskiej Misji Medycznej dotrą do matek i opiekunów dzieci aby promować podejmowanie właściwych zachowań. Wśród materiałów edukacyjnych znajdą się informacje dotyczące opieki nad noworodkiem i małym dzieckiem i przepisy oparte na lokalnych produktach, które pozwolą zadbać o zrównoważoną dietę i zmniejszyć ryzyko niedożywienia.
  • Nie zapominamy o pomocy noworodkom – szpital regionalny w Fatick zostanie wyposażony w podstawowy sprzęt neonatologiczny, który przyczyni się do poprawy opieki nad maluchami i zmniejszy ryzyko śmiertelności okołoporodowej. Oddział neonatologiczny otrzyma 2 inkubatory, lampę do fototerapii i stoły operacyjne. We wszystkich 13 ośrodkach zdrowia stworzymy kąciki noworodka – miejsca, w których dziecko spędza pierwszych 6 godzin życia. Podobnie jak dotychczas, projekt będzie prowadzony w ścisłej współpracy z lokalnym personelem medycznym i pracownikami służby zdrowia tak, aby jak najskuteczniej dotrzeć do pacjentów.
Buduj z nami pomoc w najbardziej potrzebujących krajach świata.
Przelew bankowy na numer konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem SENEGAL