Pomagam
1.5% dla PMM

Newsletter

Przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna w Krakowie, ul.Batorego 2/30, 31-135 Kraków, nr tel. +48 575 222 705, adres e-mail: sekretariat@pmm.org.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w celu sprawozdawczym i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przechowywane do dnia wypisania się lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ten sposób. Po tym okresie dane będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami i będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas.

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.