Pomagam
1.5% dla PMM
Wenezuela

Wenezuela

Wspieramy klinikę Benedykta XVI w Rubio w zapewnieniu bezpłatnej opieki medycznej dla lokalnej społeczności. Walczymy z niedożywieniem i chorobami. 

Jaka jest sytuacja w Wenezueli? 

Kryzys ekonomiczny w Wenezueli ulega pogłębieniu od 2016 roku i kraj ten stopniowo pogrąża się w niekontrolowanym chaosie. Mikroskopijne pensje, z których dotychczas pokrywano głównie dodatkowe wydatki, teraz mają zapewnić przeżycie. Żywność, elektryczność, benzyna – to wszystko jest obecnie dobrem luksusowym. W związku z tym Wenezuelczycy masowo opuszczają swój kraj. Obecnie szacuje się, że liczba migrantów oscyluje wokół 7,7 miliona, a ponad 7 mln mieszkańców (czyli ¼ ludności) potrzebuje pomocy humanitarnej. Niedostatek pożywienia dotyka już ponad 2 mln obywateli, a liczba ta bez interwencji będzie stale rosła. 

W kraju brakuje podstawowych artykułów medycznych oraz żywności, a prąd odcinany jest regularnie na kilkanaście godzin dziennie. Krytyczna sytuacja obejmuje też szpitale położnicze i dziecięce. W Wenezueli puste są banki krwi, magazyny leków i szczepionek, a dostęp do interwencji medycznej jest dla mieszkańców znacznie utrudniony. Emigracja personelu medycznego jeszcze bardziej osłabia wydajność narodowej służby zdrowia. 

Nasza dotychczasowa pomoc w Wenezueli 

Polska Misja Medyczna w 2019 roku nawiązała kontakt z lokalną organizacją medyczną Deus Caritas Est, która pomaga mieszkańcom jednego z najbardziej dotkniętych kryzysem regionu – Rubio. Mieści się on tuż przy granicy z Kolumbią. Po spotkaniu z medykami Stowarzyszenie podjęło decyzję o zakupie szczepionek, których od kilku lat brakuje w Wenezueli. Z uwagi na ten niedostatek pojawiły się ogniska chorób, takich jak żółtaczka typu A czy zakażenie rotawirusami. Wenezuelskie szpitale nie miały środków, by chronić niemowlęta przed zachorowaniem. 

Polska Misja Medyczna przygotowała także bazę ok. 500 najuboższych rodzin w Rubio (często wielodzietnych). Otrzymały one paczki żywnościowe, które pozwoliły na przygotowanie pełnowartościowych posiłków. 
 
Wsparcie otrzymała także klinika Benedykta XVI w Rubio. Tamtejszy personel udzielał pacjentom darmowej opieki medycznej m.in. z zakresu medycyny ogólnej, ginekologii, położnictwa i pediatrii. Dodatkowo prowadzone były warsztaty reagowania na zagrożenie przemocą ze względu na płeć. 

Galeria

W 2023 roku:

510
osób zostało objętych wsparciem reprodukcyjnym

Aktualności

Zobacz więcej
Zobacz więcej
Opis obrazu

Buduj z nami pomoc w najbardziej potrzebujących miejscach świata.

Wpłacam