Pomagam
1.5% dla PMM
Etiopia

Etiopia

Modernizujemy opiekę zdrowotną w regionie South-West-Shoa w Etiopii. Naszym celem jest podniesienie standardów medycznych poprzez remonty istotnych placówek zdrowia oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Dodatkowo, wprowadzamy intensywne szkolenia dla personelu medycznego, aby zwiększyć kompetencje w zakresie opieki nad noworodkami i kobietami w ciąży.

Wpłacam na

Płatność cykliczna (Płatność dokonywana automatycznie co miesiąc)
Płatność jednorazowa
50 PLN
150 PLN
250 PLN

Akceptujemy płatności
PayU Google Pay Blik Przelew tradycyjny

Jaka jest sytuacja w Etiopii?

Opieka zdrowotna w Etiopii boryka się z poważnymi wyzwaniami, takimi jak niedostępność podstawowej opieki zdrowotnej. Wskaźniki liczby lekarzy i pielęgniarek są jednymi z najniższych w Afryce Sub-Saharyjskiej, co wynosi odpowiednio 1:50 000 i 1:5000.

Ponad 80% zgonów noworodków w 2020 roku było wynikiem chorób, które można zapobiegać i leczyć. Wysokie wskaźniki śmiertelności noworodków, szczególnie w szpitalu św. Łukasza, wynikają z braku ambulansu, niedostatecznej edukacji personelu medycznego oraz złej infrastruktury.

Niedożywienie wśród noworodków pozostaje poważnym problemem, ponieważ wiele rodzin ma trudności z zapewnieniem odpowiedniego pokarmu z powodu ubóstwa i braku bezpieczeństwa żywnościowego. Doprowadza to do kłopotów, takich jak niska masa urodzeniowa i zahamowanie wzrostu u dzieci. Ponadto nieodpowiednie warunki sanitarne i brak źródła czystej wody w niektórych regionach stanowią zagrożenie dla zdrowia noworodków.

Galeria

Nasza pomoc w Etiopii

W ramach projektu prowadzonego w Szpitalu św. Łukasza skupiamy się na poprawie opieki zdrowotnej dla noworodków i dzieci z niedożywieniem. Działania obejmują szkolenia personelu, zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie dla opiekunów podczas hospitalizacji. Dzięki temu udało nam się wesprzeć setki noworodków i dzieci oraz zapewnić sprawne działanie oddziałów intensywnej terapii i jednostek żywienia terapeutycznego.

Wysiłki te przyniosły realne rezultaty, obejmujące leczenie ponad 400 noworodków i ponad 100 dzieci z ciężkim niedożywieniem. Dodatkowo, nasze inwestycje w sprzęt medyczny i zapasy leków pozwoliły na skuteczną modernizację szpitalnych oddziałów. Nasze działania mają na celu poprawę jakości opieki zdrowotnej w regionie, a dzięki temu polepszenie stanu zdrowia najbardziej potrzebujących.

Do tej pory

420
noworodków leczonych na oddziale patologii noworodka
107
dzieci z ostrym niedożywieniem leczonych na oddziale
34
przeszkolonych pracowników służby zdrowia

2024-2026 / Etiopia

Bezpieczne macierzyństwo – wsparcie opieki położniczej i neonatologicznej w Etiopii

Projekt skupia się na poprawie opieki zdrowotnej w regionie South-West-Shoa w Etiopii, gdzie mieszka 1,1 miliona osób. Szpital św. Łukasza w Wolisso, stolicy regionu, pełni rolę głównego ośrodka referencyjnego. Celem inicjatywy jest modernizacja infrastruktury medycznej, wprowadzenie szkoleń dla personelu medycznego oraz promowanie wspólnotowych ubezpieczeń zdrowotnych, które mają zwiększyć dostęp do bezpłatnych usług zdrowotnych dla mieszkańców regionu.

Calendar

Czas trwania

1.06.2024-31.12.2026

Localization

Lokalizacja

South-West-Shoa, Etiopia

Partner

Finansowanie

Polska Pomoc MSZ RP

Partner

Partner

http://Logo%20DAFC

Doctors with Africa CUAMM

Wideo

Wiadomości z Etiopii

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Opis obrazu

Buduj z nami pomoc w najbardziej potrzebujących krajach świata.

Wpłacam