Pomagam
1.5% dla PMM
Zostań wolontariuszem medycznym

Zostań wolontariuszem medycznym

Realizujemy projekty w różnych częściach świata. Tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne, niesiemy opiekę medyczną i pomoc humanitarną. Współpracujemy z lokalnymi społecznościami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami medycznymi, aby zapewnić kompleksową opiekę zdrowotną dla osób dotkniętych konfliktami, klęskami żywiołowymi i ubóstwem.

Skontaktuj się z nami

Staff Image

Justyna Siejka

Koordynator Projektu

Email Icon

Email

justyna.siejka@pmm.org.pl

Aktualne oferty

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 maja 2024.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 maja 2024.

Z czego składa się proces rekrutacji?

1

Zgłoszenie online

Wypełnienie ankiety.

2

Weryfikacja

Weryfikacja warunków formalnych (ankieta zgłoszeniowa, CV, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, kursy, szkolenia, znajomość języków obcych etc.)

3

Rozmowa kwalifikacyjna

Jeżeli przejdziesz pozytywnie proces rekrutacji, czekają Cię jeszcze szkolenia przedwyjazdowe, takie jak: szkolenie z bezpieczeństwa misji, medycyny tropikalnej oraz uwarunkowań kulturowych, a także briefing przedwyjazdowy.

Obowiązki wolontariusza medycznego PMM mogą obejmować m.in.:

 • wsparcie personelu lokalnego w wyznaczonych obszarach
 • działania profilaktyczne i promocję zdrowia w lokalnych społecznościach
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń

Jakie są nasze minimalne wymagania?

 • aktualne CV wysłane na nasz e-mail rekrutacyjny: justyna.siejka@pmm.org.pl
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w wykonywanym zawodzie, preferowane 5 lat
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym, min. B2
 • dyspozycyjność – gotowość do uczestnictwa w szkoleniach oraz wyjazdu na misje na minimum 3 tygodnie
 • referencje
 • umiejętność pracy w warunkach trudnych i zróżnicowanych kulturowo
 • umiejętność komunikacji i empatii w kontaktach międzyludzkich
 • predyspozycje psychofizyczne tj.: odporność na stres, zdolność szybkiego rozwiązywania problemów, zdolność do logicznego i analitycznego myślenia
 • mile widziane doświadczenie misyjne

W zamian oferujemy Ci:

 • możliwość bezpośredniego wpływu na poprawę zdrowia i życia ludzi w potrzebie
 • profesjonalne wsparcie i szkolenia przed wyjazdem na misję
 • pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i ubezpieczenia
 • cenne doświadczenie medyczne i możliwość rozwoju zawodowego
 • satysfakcję z pomagania i budowania społeczności
 • pokrycie kosztów szczepień ochronnych i profilaktyki przeciwmalarycznej

Galeria

Najczęściej zadawane pytania

Informacje ogólne

Kogo szukamy?

Szukamy personelu medycznego, który posiada profesjonalne umiejętności i praktyczne doświadczenie, jak również zaangażowanie i troskę o ludzi, którym pomaga. Im bardziej zróżnicowany jest Twój profil pod względem doświadczenia zawodowego, tym lepiej – cenimy sobie szerokie doświadczenie kliniczne.

Z jakimi zasadami wiąże się wolontariat w humanitarnej organizacji medycznej?

 • realizacja zakresu zadań który został ustalony zgodnie z potrzebami
 • przestrzeganie pryncypiów humanitarnych
 • raportowanie i dzielenie się wiedzą
 • komunikacja na miejscu i z zespołem PMM
Załaduj więcej

Kryteria Rekrutacji/Nasze Wymagania:

Czy tylko medycy mogą być wolontariuszami?

Tak, poszukujemy osób z wykształceniem medycznym i minimum trzyletnim doświadczeniem w zawodzie.

Czy mogę być wolontariuszem, będąc studentem?

Niestety, nie możemy zaoferować tego typu wolontariatu dla studentów medycyny. Rola wolontariusza na miejscu polega na samodzielnej pracy i szkoleniu lokalnego personelu, dlatego ważne jest, aby medycy byli na takim etapie kariery, na którym czują się swobodnie.

Czy muszę znać biegle język obcy?

Potrzebujemy osób, które czują się swobodnie i biegle posługują się językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub ukraińskim. Mile widziane przynajmniej podstawowe umiejętności w języku innym niż angielski. Komunikowanie się w jakimkolwiek języku po najpowszechniej znanym, wzmocni Twoją aplikację i szansę na udział w wolontariacie.

Czy jest ograniczenie wiekowe?

Nie ma minimalnego ani maksymalnego wieku uprawniającego do udziału w wolontariacie. Istnieją jednak inne kryteria, które muszą spełniać kandydaci, takie jak minimum 3 lata doświadczenia zawodowego i ogólny dobry stan zdrowia.

Czy musze mieć doświadczenie w pracy za granicą?

Minimalne doświadczenie zagraniczne jest zdecydowanie pożądane, ale nie jest wymagane.

Aplikacja i proces rekrutacji

Czy wysłanie formularza wiążę się z przyjęciem mnie od razu jako wolontariusza?

Nie, żeby zakwalifikować się do wolontariatu, musisz przejść pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji.

Czy będę musiał przejść jakieś szkolenie?

Tak, jeżeli przejdziesz pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji i zostaniesz zakwalifikowany jako wolontariusz, czekają cię jeszcze szkolenia przedwyjazdowe z bezpieczeństwa misji, medycyny tropikalnej oraz uwarunkowań kulturowych.

Ile będę musiał czekać od zakwalifikowania się do mojej pierwszej misji?

Propozycja wyjazdu wraz z sugerowaną datą zależy od potrzeb misji terenowych. Może się zdarzyć, że propozycję wyjazdu otrzymasz dopiero po kilku tygodniach od daty przyjęcia.

Pobyt na miejscu:

Na ile będę musiał wyjechać?

W zależności od projektu czas pobytu na miejscu wynosi od 3 do 8 tygodni.

Jak wyglądają warunki na miejscu?

W większości projektów będziesz żył i pracował w stresujących warunkach, bez wielu rzeczy, które w domu możesz uznać za oczywiste. Warunki bytowania różnią się w zależności od miejsca. Należy pamiętać, że życie w terenie będzie najprawdopodobniej mocno kontrastowało z Twoim codziennym życiem; czas i przestrzeń osobista mogą być ograniczone, a w niektórych projektach dostęp do poczty elektronicznej lub telefonów może być utrudniony.

Jak na miejscu wygląda sprawa bezpieczeństwa?

Praca na miejscu nie jest pozbawiona ryzyka, ale bezpieczeństwo i ochrona jej pracowników jest jednym z najwyższych priorytetów organizacji. Bezpieczeństwo koreluje z ryzykiem zawodowym nieodłącznie związanym z kontekstem, misją i charakterem organizacji, a także z zachowaniem każdej osoby. Ryzyko może obejmować wypadki samochodowe, ryzyko związane z higieną i infekcjami lub atakami lub wynikać z konfliktów interpersonalnych, indywidualnych zachowań, ekspozycji na konteksty wielokulturowe lub praktyk zarządzania. Prosimy o rozważenie potencjalnych ograniczeń, które mogą być dla Ciebie wyzwaniem (specyficzny kontekst kraju, strefy geograficzne lub inne ograniczenia), abyśmy mogli je otwarcie omówić podczas procesu rozmowy kwalifikacyjnej. Warto wiedzieć więcej o krajach, w których obecnie pracujemy, prosimy więc o zapoznanie się z tym linkiem

Jak wyglądają procedury bezpieczeństwa?

PMM wdraża procedury zarządzania ryzykiem i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w każdej misji i określa zasady bezpieczeństwa dla każdego projektu, aby zminimalizować ryzyko. Jednakże zapewnienie Twojego bezpieczeństwa i ochrony jest zarówno instytucjonalną odpowiedzialnością PMM, jak i Twoim indywidualnym obowiązkiem. Zostaniesz poinformowany przed wyjazdem o dokładnych warunkach bezpieczeństwa w miejscu oddelegowania. Dlatego też Twoim obowiązkiem, niezależnie od tego, jak bardzo jesteś doświadczony, jest zapoznanie się ze wszystkimi istotnymi informacjami przekazanymi przed wyjazdem oraz poszukiwanie dalszych informacji (poza uprzedzeniami i wiedzą turystyczną). To umożliwi Ci podjęcie świadomej decyzji.

Czy będę miał opiekuna na miejscu?

Tak, każdy projekt ma swojego opiekuna do którego będziesz się mógł zwrócić w razie pytań. Zarówno na miejscu docelowym wolontariatu, jak i w Polsce będziesz miał przydzielonego koordynatora z którym możesz się skontaktować.

Czy przeprowadzane są jakieś badania medyczne przed wyjazdem?

Nie, nie przeprowadzamy badań medycznych.

Co oferujemy:

Czy wolontariat jest płatny, czy dostanę za to wynagrodzenie?

Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia za wyjazd. PMM pokrywa koszt wyjazdu, czyli: loty, diety, hotel oraz ubezpieczenie.

Czy PMM gwarantuje mi ubezpieczenie na wyjazd?

Pokryjemy wszystkie koszty ubezpieczenia zdrowotnego podczas pobytu na misji.

Czy potrzebuję szczepień?

W zależności od kraju do którego odbywa się wyjazd misyjny pokrywamy koszt wymaganych szczepień.

Czy oprócz wyjazdów są możliwości rozwoju/szkoleń?

Oferujemy różne możliwości szkoleniowe dla naszych wolontariuszy. Oprócz wyjazdu na misję będziesz mógł poszerzyć swoje doświadczenie zawodowe poprzez dostęp do szkoleń prowadzonych przez Polską Misję Medyczną. Liczymy na dłuższą współpracę, która zaowocuje wieloma wspólnymi projektami.

Zwiń

Zapisy na kurs T4: Travel Trauma Tropics Tactics

T4 to autorski program Polskiej Misji Medycznej stworzony w oparciu o międzynarodowe wytyczne oraz nasze wieloletnie doświadczenie
Zobacz szczegóły

Dołącz do Polish Medical Mission Emergency Team

Misją zespołu jest niesienie szybkiej pomocy w strefach dotkniętych klęskami żywiołowymi czy kryzysami humanitarnymi. Chcemy połączyć siły pełnych pasji ludzi i mieć realny wpływ na świat dookoła.
Zobacz szczegóły

O programie wolontariatu medycznego

W Polskiej Misji Medycznej wierzymy, że każdy człowiek, niezależnie od miejsca urodzenia, zasługuje na dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Z tego powodu od lat angażujemy się w działania humanitarne, koncentrując nasze wysiłki głównie na wsparciu kobiet w ciąży i walce z niedożywieniem. Wysyłamy doświadczonych wolontariuszy medycznych w miejsca, gdzie ich pomoc może odmienić losy całych społeczności.
Zobacz szczegóły
Szkolenie medyczne jako klucz do trwałych zmian - Polska Misja Medyczna w działaniu.

Justyna Siejka

Koordynator Projektu

Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami.

Opis obrazu

Wesprzyj wyjazd medyka na misję medyczną

Wpłacam