Dołącz do Polish Medical Mission Emergency Medical Team

Misją zespołu jest niesienie szybkiej pomocy w strefach dotkniętych klęskami żywiołowymi czy kryzysami humanitarnymi. Chcemy połączyć siły pełnych pasji ludzi i mieć realny wpływ na świat dookoła.