Pomagam
1.5% dla PMM

Czas czytania
3 minuty

Artykuł

Poprzedni Następny
Etiopia

Poprawa opieki nad noworodkami i dziećmi: inicjatywa ratująca życie w Etiopii

Czas czytania
3 minuty

Aby zaradzić wysokiemu wskaźnikowi śmiertelności noworodków w Etiopii, zainicjowaliśmy projekt mający na celu wsparcie pełnego funkcjonowania Oddziału Intensywnej Terapii Noworodków i Oddziału Niedożywienia w szpitalu św. Łukasza Wolisso. Jako szpital referencyjny dla całej strefy Shoa w zakresie neonatologii, szpital odgrywa kluczową rolę w ratowaniu życia noworodków i niedożywionych dzieci w regionie

Wysokie wskaźniki umieralności dzieci poniżej 5 roku życia w Etiopii są spowodowane, między innymi ograniczonym dostępem do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie zamieszkuje większość populacji. Niedożywienie pozostaje poważnym problemem, a brak bezpieczeństwa żywnościowego i nieodpowiednie odżywianie przyczyniają się do zwiększonej podatności na choroby. Choroby, którym można zapobiegać i które można leczyć, takie jak zapalenie płuc, biegunka i malaria, a w dalszym ciągu stanowią zagrożenie, ze względu na trudności związane z wczesną diagnostyką i szybkim dostępem do odpowiedniej opieki medycznej.

W odpowiedzi na wysokie wskaźniki ciężkiego niedożywienia wśród małych dzieci, w 2009 roku w szpitalu St. Luke Wolisso otwarto Oddział Terapeutyczny. W 2023 roku oddział ten został wyremontowany i zrehabilitowany. Obecnie oferuje specjalistyczną opiekę z 24 łóżkami podzielonymi na etapy leczenia wstępnego, okresu przejściowego i rehabilitacji. W lipcu i sierpniu 2023 r. w ramach projektu wsparto leczenie 41 poważnie niedożywionych dzieci, pokrywając ich miesięczne koszty leczenia.

Projekt koncentruje się również na zapewnieniu zapasów buforowych kluczowych leków dla OIOM-ów i TFU. Należą do nich maść do oczu z tetracykliną, która zapobiega infekcjom oczu u noworodków i antybiotyki, do zwalczania poważnych infekcji. Dodatkowo zakupiono niezbędne materiały eksploatacyjne, takie jak rękawiczki, strzykawki i rurki dożylne, aby ułatwić bezpieczne i skuteczne leczenie. Do utrzymania wysokich standardów opieki niezbędny jest profesjonalny sprzęt. Niezbędne instrumenty obejmują pompy infuzyjne, koncentratory tlenu, inkubatory dla niemowląt, promienniki ciepła, urządzenia do fototerapii i inne. Zakupiono także maszynę do badania krwi, odczynniki i lodówkę na krew, aby usprawnić diagnostykę laboratoryjną.

Projekt skupia się wokół poprawy jakości i funkcjonowania świadczeń zdrowotnych dla noworodków oraz Oddziału Niedożywienia Szpitala św. Łukasza Wolisso. Koncentrując się na skutecznej, bezpiecznej i terminowej opiece, inicjatywa ta poczyni znaczne postępy w kierunku zmniejszenia śmiertelności noworodków i niedożywienia w regionie.

Wpłacam na

Płatność jednorazowa
Płatność miesięczna
50 PLN
150 PLN
250 PLN

Akceptujemy płatności
PayU Google Pay Blik Przelew tradycyjny
Poprzedni

Artykuł

Następny

Przeczytaj także

Opis obrazu

Buduj z nami pomoc w najbardziej potrzebujących krajach świata.

Więcej

Zapisz się do newslettera