Pomagam
1.5% dla PMM

Czas czytania
3 minuty

Artykuł

Poprzedni Następny
Ukraina

Ratujemy wcześniaki w Ukrainie. Podsumowanie projektu i następne kroki.

Czas czytania
3 minuty

We wrześniu ubiegłego roku objęliśmy rozbudowanym wsparciem 10 szpitali neonatologicznych w Ukrainie. Przez dwanaście miesięcy prowadziliśmy w nich działania na rzecz wzmocnienia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i położnictwa. Dziś podsumowujemy pierwszy rok współpracy ze szpitalami i otwieramy drugą edycję projektu.

Program miał na celu polepszenie standardu opieki nad matką i dzieckiem i szkolenie personelu medycznego z europejskich standardów i najnowszych krajowych wytycznych opieki nad pacjentami, w tym w warunkach wojennych. W pierwszej edycji był wdrożony w szpitalach w Kijowie, Dnieprze, Czernihowie, Charkowie, Czerniowcach, Zaporożu, Połtawie oraz Lwowie. W realizacji projektu współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Neonatologów Ukrainy, ukraińską organizacją pozarządową „Early Birds”,Narodową Służbą Zdrowia Ukrainy i Ministerstwem Zdrowia Ukrainy. Wyposażyliśmy oddziały intensywnej terapii noworodka w specjalistyczny sprzęt medyczny – neonatologiczne stanowiska do resuscytacji, monitory pacjenta i dwustrzykawkowe pompy infuzyjne oraz przeszkoliliśmy personel z obsługi urządzeń. W każdym z 10 szpitali PMM prowadziła comiesięczne stacjonarne sesje dla pacjentek, zwiększające świadomość na temat praw pacjenta, opieki nad noworodkiem oraz dbania o dobre samopoczucie, uzupełniane regularnymi sesjami online. Na sesjach tych omawiane były również zmiany w funkcjonowaniu szpitali i usług medycznych spowodowane wojną w Ukrainie, dostępne pakiety medyczne w ramach Narodowej Służby Zdrowia Ukrainy oraz możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego.

Projekt zakładał też szeroki wachlarz szkoleń dla personelu medycznego, w tym szkolenia z praw pacjenta, z komunikacji z pacjentem, czterodniowe certyfikowane stacjonarne szkolenia medyczne m.in. z intensywnej terapii noworodka, opieki poresuscytacyjnej oraz różnych problemów okołoporodowych noworodków i wcześniaków. Dla personelu medycznego z pozostałych szpitali w Ukrainie zostało przeprowadzone szkolenie online, udostępnione na popularnej platformie szkoleniowej Medvoice.

Chcąc dotrzeć do większej grupy odbiorców, również spoza 10 szpitali biorących udział w projekcie, na ukraińskiej platformie medycznej, Polska Misja Medyczna opublikowała kompleksowy kurs z praw pacjenta, komunikacji lekarz-pacjent i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu dla pracowników medycznych oraz webinarium z praw pacjenta, dbania o dobre samopoczucie i opieki nad noworodkiem dla pacjentek z całej Ukrainy.

Najważniejsze liczby:

  • 2578 noworodków skorzystało do końca sierpnia ze sprzętu medycznego zakupionego w ramach projektu.
  • 1717 pacjentek wzięło udział w sesjach prowadzonych w 10 szpitalach w formule stacjonarnej i online oraz w webinarium dla pacjentek z całej Ukrainy.
  • 995 lekarzy z całej Ukrainie wzięło udział w kursie z praw pacjenta zarejestrowanym w Ministerstwie Zdrowia Ukrainy, przeprowadzonym online na ukraińskiej platformie medycznej, zdało test, otrzymało certyfikat i punkty z Ministerstwa Zdrowia Ukrainy.
  • Opracowano 10 indywidualnych planów usprawnienia funkcjonowania szpitali i poszczególnych oddziałów w warunkach wojennych.
  • W trakcie monitoringu medycznego 94,42% przeszkolonych na szkoleniach medycznych pracowników medycznych wykazało poprawę opieki nad pacjentem.
  • 346 lekarzy z 10 szpitali biorących udział w projekcie wzięło udział w szkoleniach medycznych, a 160 w szkoleniach z praw pacjenta.
  • Odbyło się 8 szkoleń online na żywo na temat praw pacjenta, komunikacji lekarz-pacjent i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu dla pracowników medycznych z 10 szpitali. Wzięło w nich udział 160 pracowników medycznych

Galeria

Jestem pod ogromnym wrażeniem wytrzymałości, determinacji i siły zespołu projektowego w Ukrainie – trenerek i trenerów medycznych, których szkolenia nieraz były przerywane alarmami powietrznymi i przenoszone do schronów, oraz edukatorek do spraw praw pacjenta, które często prowadziły sesje dla pacjentek w szpitalnych schronach, gdzie poza zachowaniem spokoju, musiały zadbać także o stan psychoemocjonalny pacjentek. Projekt był wdrażany w niełatwych lokalizacjach, takich jak Charków, Zaporoże, Dniepr. W każdym z 10 szpitali biorących udział w projekcie w ostatnim roku lekarze byli zmuszeni przyjmować w schronie porody, a niektórzy z nich przeprowadzać tam także operacje chirurgiczne. Każdego dnia lekarze z tych szpitali muszą w sposób wyważony podejmować niezwykle trudne decyzję, dotyczące chociażby tego, czy mogą bezpiecznie ewakuować każdego pacjenta do schronu.- Milena Chodoła, koordynatorka projektu.

Nasze kolejne działania

Przez następnych 12 miesięcy będziemy kontynuować projekt w kolejnych 10 szpitalach: w Winnicy, Łucku, Iwano-Frankiwsku, Chmielnickim, Tarnopolu, Równym, Użhorodzie i Kropywnickim. Skorzystają one z podobnego zestawu szkoleń skierowanych do pacjentek i personelu medycznego oraz zostanie do nich przekazany sprzęt niezbędny do ratowania życia noworodków. Statystyki zebrane podczas pierwszej edycji projektu pokazują, jak duży wpływ na przeżywalność noworodków ma poprawa warunków, w których spędzają pierwsze tygodnie życia. Przykładowo w jednym ze szpitali w Dnieprze w okresie sprawozdawczym prawie 2-krotnie zmniejszyła się śmiertelność i czas leczenia na oddziale intensywnej terapii noworodka.

Poprzedni

Artykuł

Następny
Opis obrazu

Zapisz się do newslettera