01 czerwca 2022

Tworzymy przestrzenie przyjazne dzieciom

Polska Misja Medyczna stworzyła w Polsce Przestrzenie Przyjazne Dzieciom, które pomogą pokryć potrzeby integracji i wsparcia psychospołecznego dzieci i dorosłych.

Przekaż datek wpłacając na numer konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z tytułem UKRAINA.
Najnowsze dane (z 29. maja) wskazują, że od wybuchu wojny w Ukrainie, w Polsce schronienie znalazło ponad 3,6 miliona uchodźców. Społeczności lokalne stoją obecnie w obliczu napływu dzieci uchodźców, które bez odpowiedniej opieki uniemożliwią opiekunom stanięcie na nogi i zdobycie niezależności. Pierwszym wyzwaniem, przed którym stoją obecnie społeczności przyjmujące uchodźców w Ukrainy jest zdolność placówek opieki nad dziećmi i placówek edukacyjnych, np. przedszkoli, ośrodków opieki dziennej, szkół i innych obiektów, do zapewnienia dostępności dla populacji przyjmujących i uchodźców. Podczas gdy szkoły są bardziej elastyczne pod względem przestrzeni i możliwości świadczenia usług, opieka nad małymi dziećmi wymaga znacznego wysiłku pod względem przestrzeni, materiałów oraz zasobów ludzkich i finansowych.
Wraz z tym pojawiają się kolejne wyzwania związane z barierą językową i traumą psychologiczną.

Aby temu zaradzić, Polska Misja Medyczna postanowiła stworzyć Polsce sieć Przestrzeni Przyjaznych Dzieciom, które pomogą pokryć potrzeby integracji i wsparcia psychospołecznego dzieci i dorosłych. Program będzie wspierać dzieci, młodzież i rodziny ze społeczności uchodźców i przyjmujących, zapewniając opiekę zastępczą, wsparcie opiekunów, twórczą ekspresję i zajęcia rekreacyjne czy edukację pozaformalną.

Projekt obejmie wsparcie dzienne, psychologiczne i edukacyjno-integracyjne dla co najmniej 400 dzieci ze społeczności uchodźców i przyjmujących oraz co najmniej 100 osób dorosłych poszukujących schronienia.
W ramach projektu zostanie również przeszkolonych 20 pracowników i wolontariuszy odpowiedzialnych za prowadzenie działań na rzecz społeczności uchodźców i przyjmujących. Celem szkoleń jest edukacja trenerów w zakresie ochrony dzieci w sytuacjach kryzysowych i działaniach wsparcia psychospołecznego oraz interwencji w nagłych przypadkach.

W ramach projektu, Przestrzenie Przyjazne Dzieciom powstaną w m.in. Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Sieradzu, Rybniku czy Bielsko-Białej. Dzieci i dorośli, oprócz opieki psychologicznej, będą mogli skorzystać z zajęć językowych, kulturalnych czy sportowych.
Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.
Pilna pomoc medyczna dla Ukrainy!
Przelew bankowy na numer konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem UKRAINA