27 października 2022

Pierwsze 28 dni życia

Od początku wojny zaangażowaliśmy się w pomoc ukraińskim szpitalom, mierzącym się z brakami dostaw najpotrzebniejszych produktów medycznych, przerwami w dostawie prądu i – co najbardziej bolesne – atakami ze strony wroga, który za cel obrał sobie najbardziej bezbronnych mieszkańców kraju, kobiety w ciąży i ich nowonarodzone dzieci. Specjalistyczna opieka w pierwszych, decydujących 28 dniach życia pozwoli zobaczyć im w przyszłości znacznie więcej niż szpitalną salę i wojenne zniszczenia. Pomagamy noworodkom w Ukrainie szczęśliwie dorosnąć.

Przez kolejnych 12 miesięcy będziemy rozszerzać nasze zaangażowanie w zakresie wzmocnienia opieki neonatologicznej w Ukrainie. W tym celu wyposażymy szpitale w stanowiska do resuscytacji dla noworodków i monitory pacjenta dla noworodków oraz przeprowadzimy szkolenie pracowników wyznaczonych do ich obsługi, a z oddzielnego programu edukacyjnego skorzystają inni członkowie personelu medycznego, którzy rozszerzą swoją wiedzę z zakresu dbania o pacjentkę i dziecko. Przekazane urządzenia będą spełniać wszystkie standardy i wymogi, aby były gotowe do pracy od pierwszego dnia umieszczenia ich w szpitalu. Dla mam przygotowaliśmy szkolenia z zakresu laktacji, zdrowia reprodukcyjnego i higieny noworodka. Nasza pomoc dotrze do 3000 mam i dzieci w całym kraju, ale dzięki włączeniu działań edukacyjnych liczymy, że zdobyta wiedza przełoży się na długoterminową poprawę opieki nad matką i dzieckiem.

Przez ostatnie miesiące ONZ odnotowało 516 ataków na placówki medyczne w Ukrainie. W marcu byliśmy świadkami jednego z najdotkliwszych zamachów, kiedy bomby spadły na szpital położniczy w Mariupolu. Dla tysięcy kobiet czas porodu wiąże się nierozerwalnie z traumą napaści, niepewnością jutra i strachem, czy ich dzieciom uda się bezpiecznie przeżyć pierwsze dni życia. W ramach naszej działalności, która stawia zdrowie najbardziej wrażliwych grup na pierwszym miejscu, we współpracy z ukraińskimi neonatologami przygotowaliśmy specjalny zestaw potrzebnych urządzeń i materiałów. Transporty kierowane do tego rodzaju placówek są precyzyjnie dopracowane, aby każdy przekazany sprzęt odpowiadał potrzebom wcześniaków i dzieci walczących o życie. Każdy kolejny dzień pomocy Ukrainie to dla nas ogromna odpowiedzialność i wyzwanie, aby dotrzeć do jak największego grona potrzebujących.

Pilna pomoc medyczna dla Ukrainy!
Przelew bankowy na numer konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem UKRAINA