14 lipca 2022

Zaopatrujemy ukraińskie szpitale dzięki Funduszom Norweskim

Od 24 lutego 2022 r. ukraińska służba zdrowia mierzy się z największymi wyzwaniami w swojej historii. Zwiększone potrzeby medyczne, przy jednoczesnym zaburzeniu normalnego działania szpitali i punktów medycznych, groziły załamaniem całego systemu zdrowotnego Ukrainy. Dlatego Polska Misja Medyczna od początku wojny na bieżąco zbiera potrzeby od szpitali ukraińskich i dostarcza niezbędne produkty oraz wyposażenie medyczne, które pozwalają utrzymać ciągłość działania punktom medycznym na terenie Ukrainy.
Polska Misja Medyczna pomaga Ukrainie
Część z tego wsparcia jest finansowana przez przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG. W ramach tych funduszy, nasza organizacja pomogła dotychczas siedmiu szpitalom w Kijowie, Odessie, Iwano-Frankowsku oraz Żytomierzu. Każdy szpital otrzymuje transporty zgodnie z otrzymanymi listami z zapotrzebowaniem. Dostarczamy placówkom sprzęt chirurgiczny oraz aparaturę medyczną. Wysyłamy także także najbardziej podstawowy ekwipunek medyczny, jak choćby strzykawki, wenflony, rurki intubacyjne, rękawiczki czy cewniki.

W kolejnych transportach w ramach Funduszy Norweskich i EOG do szpitali dotrą również m. in. inkubatory oraz aparatura potrzebna do prowadzenia fototerapii u noworodków. Polska Misja Medyczna jest cały czas w kontakcie ze szpitalami i stale monitoruje ich potrzeby.
Pilna pomoc medyczna dla Ukrainy!
Przelew bankowy na numer konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem UKRAINA