04 marca 2022

Wspólna akcja Radia 357 i PMM

Na co zbieramy? W ukraińskich szpitalnych magazynach brakuje podstawowych produktów. Bez nich lekarze nie mogą skutecznie udzielać pomocy medycznej. Dlatego wspólnie zz Radiem 357 organizujemy specjalną aukcję charytatywną. Z zebranych środków zakupimy potrzebne leki i opatrunki.
 • W magazynach ukraińskich szpitali brakuje podstawowych produktów. Bez nich lekarze nie mogą skutecznie ratować zdrowia i życia. Ten rodzaj pomocy wymaga dobrej znajomości tematu. Dlatego to właśnie z Polską Misją Medyczną organizujemy specjalną akcję charytatywną - mówi Julia Kohman koordynująca jej przebieg po stronie Radia 357.
 • Zebrane środki umożliwią zakup materiałów pierwszej pomocy medycznej i ich transport do Ukrainy. - Jesteśmy w kontakcie ze szpitalami, które zgłaszają nam swoje potrzeby, a my organizujemy i opłacamy zakup i przewóz tak, aby jak najszybciej dotrzeć z tym, czego brakuje najbardziej – mówi Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej.
Aukcja na antenie Radia 357 w piątek, 4 marca od 16:00 do 19:00. Poprowadzi ją Kuba Strzyczkowski. Licytować będzie można telefonicznie: 510 357 357.


Przedmioty dziennikarzy na Allegro Charytatywni i zbiórka online.

Oprócz aukcji antenowej pomóc można także poprzez serwis Allegro Charytatywni. To tutaj trafią przedmioty podarowane przez dziennikarzy Radia 357:

 • Specjalna audycja "Max 357" dla jednego słuchacza od Piotra Kaczkowskiego

 • Audycja “W 4 oczy” z Michałem Olszańskim

 • Porcelanowy kot z Ćmielowa od Haliny Wachowicz

 • Ceramika z Mariupolu od Ernesta Zozunia

 • Wyjątkowy żeton do kijowskiego metra od Pawła Sołtysa

 • Unikatowe płyty od Marcina Cichońskiego, Marty Kuli i Marka Niedźwieckiego

 • Koszulka Dynama Kijów od Mateusza Kuźniewskiego

 • Fryderyk i zapaska od Dagi Gregorowicz

 • Książka Suworowa z autografem autora od Andrzeja Rudke

 • Ostatnie zdjęcie wykonane przed wybuchem wojny przez Rafała Gontarza

 • Spoty reklamujące zwycięzcę aukcji w wykonaniu Filipa Jaślara, Łukasza Błąda i Krzysztofa Szubzdy

Pilna pomoc medyczna dla Ukrainy!
Przelew bankowy na numer konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem UKRAINA