Pomagam
1.5% dla PMM

Czas czytania
3 minuty

Artykuł

Poprzedni Następny
Aktualności

Światowy Dzień Uchodźcy – na świecie wszyscy jesteśmy razem

Czas czytania
3 minuty

Corocznie 20 czerwca to okazja do zweryfikowania naszej wiedzy, wyobrażeń i stereotypów o których myślimy kiedy pojawia się temat uchodźctwa. Jakie są najpilniejsze potrzeby w momencie porzucenia domu i kto odpowiada za ich zabezpieczenie, co możemy zrobić mając do dyspozycji ograniczone środki i narzędzia oraz jak rozmawiać z osobą, która przeżyła trudne doświadczenie ucieczki.

Choć próbujemy budować bezpieczny świat dla kolejnych pokoleń, z roku na rok liczba osób opuszczających swój dom w wyniku zagrożenia życia jest coraz wyższa. Z końcem 2022 roku na całym świecie ponad 108 milionów osób ma uznany status uchodźcy, z czego ponad 62 miliony opuściły swój kraj pochodzenia. Ponad połowa uchodźców pochodzi tylko z 3 krajów – Syrii, Ukrainy i Afganistanu. Według prognoz Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców jeszcze w tym roku liczba przymusowo przesiedlonych lub bezpaństwowych osób wyniesie ponad 117 milionów.

Uchodźcy to osoby, do których docieramy prowadząc działania w krajach dotkniętych konfliktami, ale też nasi lekarze, którzy budują zespoły medyczne. To dzieci, z którymi spotkaliśmy się w wprowadzonych w Polsce Przestrzeniach Przyjaznych Dzieciom i które dziś grają w szachy razem ze swoimi polskimi rówieśnikami. To często osoby, które spotykamy w Polsce i poza granicami, układając powoli nowe życie. Doświadczenia uchodźczego nie widać na pierwszy rzut oka, ale jest ono głęboko związane z historią konkretnej osoby. Dlatego ważne jest bycie wrażliwym na drugiego człowieka i na to, co chce nam przekazać. Każda opowiedziana historia ma dla nas ogromne znaczenie bo wiemy, jakim zaufaniem obdarzyły nas osoby dzielące się nieraz najtrudniejszymi historiami ze swojego życia.

Dbamy o to, by docierając do osób potrzebujących pomocy medycznej zawsze mieć na uwadze grupy szczególnie wrażliwe, w tym uchodźców. W wielu miejscach na świecie brak dokumentów jest jednoznaczny z brakiem dostępu do usług publicznych – to właśnie w takich momentach nasza pomoc może być jedyną możliwością skorzystania z opieki medycznej. Widzimy, jak ważna jest wrażliwość na różne kultury, dlatego wśród lekarzy są osoby, które same musiały opuścić swój kraj, a dziś pomagają rodakom znajdującym się w trudnej sytuacji. Nikt nie może zostać pozostawiony bez pomocy gdy jej potrzebuje.

Wpłacam na

Płatność cykliczna (Płatność dokonywana automatycznie co miesiąc)
Płatność jednorazowa
50 PLN
150 PLN
250 PLN

Akceptujemy płatności
PayU Google Pay Blik Przelew tradycyjny
Poprzedni

Artykuł

Następny
Opis obrazu

Buduj z nami pomoc w najbardziej potrzebujących krajach świata.

Więcej

Zapisz się do newslettera