20 czerwca 2023

Światowy Dzień Uchodźcy – na świecie wszyscy jesteśmy razem

Corocznie 20 czerwca to okazja do zweryfikowania naszej wiedzy, wyobrażeń i stereotypów o których myślimy kiedy pojawia się temat uchodźctwa. Jakie są najpilniejsze potrzeby w momencie porzucenia domu i kto odpowiada za ich zabezpieczenie, co możemy zrobić mając do dyspozycji ograniczone środki i narzędzia oraz jak rozmawiać z osobą, która przeżyła trudne doświadczenie ucieczki.
Choć próbujemy budować bezpieczny świat dla kolejnych pokoleń, z roku na rok liczba osób opuszczających swój dom w wyniku zagrożenia życia jest coraz wyższa. Z końcem 2022 roku na całym świecie ponad 108 milionów osób ma uznany status uchodźcy, z czego ponad 62 miliony opuściły swój kraj pochodzenia. Ponad połowa uchodźców pochodzi tylko z 3 krajów – Syrii, Ukrainy i Afganistanu. Według prognoz Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców jeszcze w tym roku liczba przymusowo przesiedlonych lub bezpaństwowych osób wyniesie ponad 117 milionów.

Uchodźcy to osoby, do których docieramy prowadząc działania w krajach dotkniętych konfliktami, ale też nasi lekarze, którzy budują zespoły medyczne. To dzieci, z którymi spotkaliśmy się w wprowadzonych w Polsce Przestrzeniach Przyjaznych Dzieciom i które dziś grają w szachy razem ze swoimi polskimi rówieśnikami. To często osoby, które spotykamy w Polsce i poza granicami, układając powoli nowe życie. Doświadczenia uchodźczego nie widać na pierwszy rzut oka, ale jest ono głęboko związane z historią konkretnej osoby. Dlatego ważne jest bycie wrażliwym na drugiego człowieka i na to, co chce nam przekazać. Każda opowiedziana historia ma dla nas ogromne znaczenie bo wiemy, jakim zaufaniem obdarzyły nas osoby dzielące się nieraz najtrudniejszymi historiami ze swojego życia.

Dbamy o to, by docierając do osób potrzebujących pomocy medycznej zawsze mieć na uwadze grupy szczególnie wrażliwe, w tym uchodźców. W wielu miejscach na świecie brak dokumentów jest jednoznaczny z brakiem dostępu do usług publicznych – to właśnie w takich momentach nasza pomoc może być jedyną możliwością skorzystania z opieki medycznej. Widzimy, jak ważna jest wrażliwość na różne kultury, dlatego wśród lekarzy są osoby, które same musiały opuścić swój kraj, a dziś pomagają rodakom znajdującym się w trudnej sytuacji. Nikt nie może zostać pozostawiony bez pomocy gdy jej potrzebuje.

Buduj z nami pomoc dla wszystkich
Przelew bankowy na numer konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444