Pomagam
1.5% dla PMM

Czas czytania
3 minuty

Artykuł

Poprzedni Następny
Bogota

Pomoc dla migrantów w Bogocie

Czas czytania
3 minuty

W Bogocie w ostatnich latach schronienie znalazło prawie pół miliona Wenezuelczyków, co piąta osoba, która wyjechała do Kolumbii. Mimo, że zamieszkali w siedmiomilionowej metropolii, dostępne w mieści placówki medyczne nie są w stanie zadbać o zdrowie gwałtownie rosnącej liczby mieszkańców.

To z myślą o najbardziej potrzebujących osobach uruchomiliśmy klinikę mobilną w Kennedy, Los Martires i Bosa, trzech dzielnicach Bogoty. Świadczymy w nich konsultacje prenatalne, wykonujemy szybkie testy na choroby przenoszone drogą płciową, wykonujemy USG, badania moczu i morfologię. To również przestrzeń do prowadzenia zajęć edukacyjnych i konsultacji kontroli ginekologicznych. Mimo opuszczenia Wenezueli, migranci w nowym miejscu zamieszkania są narażeni na kolejne zagrożenia. Choć w większości przypadków pobyt w kraju jest udokumentowany i legalny, powszechny jest brak stabilnego źródła dochodów i ubezpieczenia, co skutkuje przedłużającym się zaniedbywaniem zdrowia. Dla znacznej części osób korzystanie z opieki medycznej wykracza poza możliwości finansowe. Wśród pacjentek odwiedzających klinikę spotykamy kobiety w zaawansowanej ciąży, które dopiero w ostatnich tygodniach po raz pierwszy korzystają ze specjalistycznej konsultacji. Za nimi przykre historie – wyczerpująca podróż przez granicę, porzucenie domu i pracy na rzecz nieznanej przyszłości w Kolumbii, ale i doświadczenie przemocy, odmowa wsparcia w najbardziej wrażliwym momencie życia i ubóstwo.

Choć Wenezuelczycy stanowią obecnie 5% wszystkich mieszkańców Kolumbii, to stanowią aż 16% osób w kryzysie bezdomności. Bezrobocie wśród Wenezuelczyków wynosi 24%, jednak aż 90% pracujących migrantów nie posiada żadnego typu legalnego kontaktu. W tak trudnych warunkach bardzo łatwo o pojawienie się kolejnych czynników kryzysowych. Zadbanie o stan zdrowia najbardziej potrzebujących pozwoli im uniknąć długu medycznego, który staje się coraz poważniejszym problemem wśród osób funkcjonujących zarówno poza systemem ubezpieczeń, jak i nie mających stałego zatrudnienia. Ale niezbędne jest także stworzenie miejsca, w którym migranci poczują się bezpieczni i nie usłyszą słowa „nie”. Taką przestrzenią jest nasza klinka.

Aby zachęcić jak najwięcej osób do skorzystania z usług kliniki, wraz z kilkoma zaprzyjaźnionymi organizacjami pozarządowymi 14 marca przygotowaliśmy Dzień Zdrowia. Tego dnia w Los Martires w Bogocie 38 kobiet skorzystało z usług lekarza ogólnego, ginekologa i wykonało szybkie testy na HPV. Spotkaliśmy się również z kobietami w ciąży i przeprowadziliśmy sesje edukacyjne na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Mimo wysokiego wskaźnika osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w Kolumbii, wciąż wzrasta zapotrzebowanie na dodatkowe, bezpłatne usługi medyczne dla najuboższych mieszkańców kraju oraz migrantów, którzy nie mogą skorzystać z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Naszym założeniem jest pomóc ponad tysiącowi osób w pierwszym roku pracy kliniki.

Wpłacam na

Płatność jednorazowa
Płatność miesięczna
50 PLN
150 PLN
250 PLN

Akceptujemy płatności
PayU Google Pay Blik Przelew tradycyjny
Poprzedni

Artykuł

Następny
Opis obrazu

Buduj z nami pomoc w najbardziej potrzebujących krajach świata.

Więcej

Zapisz się do newslettera