24 listopada 2021

Polska Misja Medyczna pomaga w strefie stanu wyjątkowego

Od wczoraj pierwsi medycy, wolontariusze Polskiej Misji Medycznej, udzielają pomocy medycznej migrantom w strefie stanu wyjątkowego. Jest to możliwe dzięki współpracy ze szpitalem w Hajnówce. Ratowniczka medyczna i chirurg dziecięcy zostały oddelegowane jako pracowniczki-wolontariuszki szpitala w Hajnówce do podległego mu ośrodka zdrowia w Białowieży, w strefie stanu wyjątkowego. Migranci którzy trafiają do placówki są zmęczeni, odwodnieni, wyziębieni, potrzebują lekarstw oraz pomocy w opatrzeniu ran.
W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Białowieży pracują obecnie dwie wolontariuszki Polskiej Misji Medycznej, które zostały tam skierowane przez dyrekcję szpitala w Hajnówce jako pracowniczki – wolontariuszki szpitala. Do placówki codziennie trafiają osoby, które wymagają pomocy medycznej. Najczęstsze przypadki związane są z wyziębieniem, otarciami, ranami do opatrzenia. Pacjenci w cięższym stanie są natomiast kierowani do szpitala w Hajnówce, jednak, jak podkreśla dyrekcja szpitala, są to pojedyncze przypadki.
  • Wolontariuszki PMM zostały oddelegowane jako pracowniczki – wolontariuszki szpitala przez dyrekcję szpitala w Hajnówce do pracy w przychodni w Białowieży, która podlega pod szpital. Są pierwszymi medykami pracującym dla organizacji, którzy zostali wysłani do pracy w strefie stanu wyjątkowego. I tak naprawdę Polska Misja Medyczna jako pierwsza legalnie pracuje w strefie stanu wyjątkowego, właśnie w Białowieży – mówi Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej
W ramach współpracy, którą Polska Misja Medyczna nawiązała ze szpitalem w Hajnówce, przez ostatnie tygodnie prowadzony był nabór ratowników medycznych, pediatrów, internistów i specjalistów chorób zakaźnych, którzy mieli wesprzeć szpital i podlegające mu POZ w Czeremsze i Białowieży. Z kilkudziesięciu zgłoszeń wolontariuszy udało się wybrać osoby, które tydzień temu rozpoczęły współpracę i wzmocniły zespół medyczny, aby zapewnić wszystkim pacjentom stały dostęp do opieki w momencie zwiększonej liczby przyjęć do placówki. W najbliższych tygodniach wolontariusze będą pracować na miejscu w systemie rotacyjnym, w oparciu o bieżącą ocenę sytuacji i zapotrzebowania na personel.
Pomóż nam pomagać!
Przelew bankowy na numer konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem GRANICA