Pomagam
1.5% dla PMM

Czas czytania
3 minuty

Artykuł

Poprzedni Następny
Ogłoszenia

Zdrowie migrantów i uchodźców pod lupą Światowej Organizacji Zdrowia

Czas czytania
3 minuty

Światowa Organizacja Zdrowia po raz pierwszy opracowała szczegółowy Raport o Zdrowiu Migrantów i Uchodźców. To odpowiedź na brak spójnej polityki związanej z dbaniem o zdrowie przedstawicieli tych grup i wskazanie kierunku działań dla państw całego świata.

Pogłębiający się kryzys żywnościowy i zmiany klimatyczne, zapaść gospodarcza i ubóstwo zmuszają tysiące ludzi do opuszczenia domów i poszukiwania lepszej przyszłości. W skali globalnej mowa o miliardzie osób – obecnie co ósmy człowiek na świecie nie mieszka w regionie swojego urodzenia. Do 2050 roku tylko ze względu na warunki klimatyczne może do nich dołączyć kolejnych 200 milionów.

Najnowszy raport WHO, po raz pierwszy podejmujący temat zdrowia migrantów i uchodźców, wskazuje, że obie te grupy są w różnych stopniach wykluczone z objęcia opieką medyczną w krajach przebywania. Przyczyną są m.in. problemy finansowe, niższy poziom edukacji i brak dostępu do systemu ubezpieczeniowego związanego z legalizacją pobytu. Zdrowie nie zaczyna się ani nie kończy na granicy państwa – mówi dr Santiago Severoni, dyrektor Programu Zdrowia i Migracji WHO. Wskazuje on również na konieczność przeorganizowania systemów opieki zdrowotnej tak, by włączyć w nie uchodźców i migrantów. Jednym z argumentów jest fakt, że na złej kondycji psychofizycznej jednej grupy w konsekwencji cierpi cała społeczność, a długofalowe skutki będą niemożliwe do usunięcia.

Raport wskazuje ponadto, że antropologiczne zmiany klimatyczne są obecnie odczuwane na około 80% powierzchni lądowej świata, gdzie mieszka 85% światowej populacji. Pomijanie tematu włączenia uchodźców i migrantów w programy opieki zdrowotnej to odsuwanie w czasie nieuniknionego. Zarówno z perspektywy migrantów, jak i rodzin pozostawionych w kraju, dla których głównym źródłem utrzymania są pieniądze przekazywane zza granicy.

Dotychczas migracje odbywają się najczęściej na ograniczonej przestrzeni, z przekroczeniem granicy jednego czy dwóch państw. Ale północna półkula, ze stabilnymi gospodarkami i łagodniejszym klimatem, będzie przyciągać coraz więcej osób, które dotrą tu na różnych etapach podróży. Będą też chętniej sprowadzać swoje rodziny, bo jak planować powrót do zalanego w powodziach domu lub wyjałowionej ziemi, jednocześnie nie mogąc liczyć na pracę na miejscu?

mówi Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej.

Paradoksalnie, opuszczenie niebezpiecznego lub ubogiego terytorium nie wpływa jeszcze na poprawienie stanu zdrowia. Na różnych etapach migracji występują przeszkody takie jak przerwanie dotychczasowego leczenia, wykonywanie ryzykownych i wyczerpujących prac zarobkowych, mieszkanie w złych warunkach. Zdrowie migrantów jest jednak nierozerwalnie związane z ogólnym stanem zdrowia mieszkańców kraju przyjmującego – im wyższy poziom usług zdrowotnych, tym szybciej również nowi mieszkańcy mogą skorzystać z jakościowej opieki. Jednym z proponowanych rozwiązań jest rozszerzenie udziału pracowników sektora zdrowia rekrutowanych wśród migrantów poprzez ułatwienie im procesu zdobywania wizy pracowniczej i walidacji dyplomu. Obecnie część z nich podejmuje się prac poniżej kwalifikacji, choć ich potencjał i umiejętności pozwalają na włączenie do zespołów medycznych przy niewielkim wsparciu ze strony państwa przyjmującego.

Wpłacam na

Płatność jednorazowa
Płatność miesięczna
50 PLN
150 PLN
250 PLN

Akceptujemy płatności
PayU Google Pay Blik Przelew tradycyjny
Poprzedni

Artykuł

Następny

Przeczytaj także

Zobacz więcej
Zobacz więcej
Opis obrazu

Buduj z nami pomoc w najbardziej potrzebujących krajach świata.

Więcej

Zapisz się do newslettera