08 sierpnia 2022

Pomoc medyczna ponownie w Jordanii

Powracamy na Półwysep Arabski, gdzie zapewniamy pomoc medyczną dla uchodźców z Syrii i najbiedniejszych mieszkańców Jordanii. Ponownie uruchomimy mobilną klinikę i wesprzemy rodziny w trudnej sytuacji ekonomicznej, zapewniając im bezpłatny dostęp do leczenia. Dodatkowo polski zespół medyczny przeprowadzi szkolenia lokalnego personelu.
W guberni Al-Mafrak niespełna połowa ze 163 tysięcy zarejestrowanych syryjskich uchodźców znalazła miejsce w obozach dla uchodźców. W Zarqa, z 95 tysiącami uchodźców, liczba ta wynosi równo połowę. Reszta mieszka w nieformalnych obozowiskach, odizolowanych od obszarów miejskich. Dziesiątki tysięcy ludzi są praktycznie odcięte od systemu opieki zdrowotnej, zarówno ze względu na kwestie formalne, jak i brak środków finansowych nawet na dojazd do najbliższej kliniki. Ponad 1,3 miliona Syryjczyków to dla ubogiej Jordanii ogromne obciążenie, a kraj ma ograniczone możliwości odpowiedzieć na ich potrzeby. Obie grupy, Jordańczycy i Syryjczycy, mierzą się z tymi samymi problemami – niskie dochody i kryzys ekonomiczny, odbijający się na wszystkich aspektach życia, prowadzą do zaniedbania podstawowych potrzeb, a w rezultacie pogorszenia stanu zdrowia.

W tym roku powracamy do Jordanii, aby dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących rodzin mieszkających w guberniach Amman, Zarqa i Al-Mafrak. Po raz kolejny pomogą nam zaufani partnerzy - Terre des Hommes Italy i JHAS International. Jeszcze przed końcem roku do Jordanii wyleci czwórka lekarzy z Polski, którzy przeszkolą personel medyczny pracujący w szpitalach i ośrodkach zdrowia.
Jednym z głównych założeń projektu jest przywrócenie funkcjonowania mobilnej kliniki z pełnym wyposażeniem (m.in. mobilny ultrasonograf, mobilny monitor płodu, sprzęty medyczne), zakupionej ze środków Polskiej Pomocy w latach 2017-2018. Będzie ona świadczyła pomoc medyczną 5 dni w tygodniu, docierając do uchodźców syryjskich i ubogich Jordańczyków. Zespół kliniki mobilnej w najbliższych miesiącach zidentyfikuje 100 beneficjentów, głównie kobiety w najtrudniejszej sytuacji życiowej, potrzebujących wsparcia ekonomicznego, aby mogły uzyskać dostęp do podstawowych usług medycznych. Pokryjemy również koszty specjalistycznych świadczeń położniczych dla kobiet i dziewcząt mieszkających w obozie dla uchodźców Zaatari, transport pacjentek do i ze szpitala i zakup wyprawek dla noworodków. Zaplanowane do końca roku działania pomogą 3500 osobom uzyskać niezbędną pomoc medyczną. Dodatkowo 850 rodzin zostanie zabezpieczonych w pakiety higieniczne, w których znajdą się m.in. środki higieny osobistej, ręczniki i podpaski. Dystrybucji pakietów będą towarzyszyć spotkania edukacyjne na temat ochrony przez zarażeniem chorobami wirusowymi.

Projekt finansowany przez fundusze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach realizacji zadania publicznego pn. "Zapewnienie usług medycznych dla uchodźców syryjskich i najuboższej społeczności lokalnej w Jordanii. Kontynuacja." realizowanego w 2022 roku. Całkowita wartość projektu: 2 162 926,00 zł.

Buduj z nami pomoc w najbardziej potrzebujących krajach świata.
Przelew bankowy na numer konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444