25 października 2021

Polska Misja Medyczna z nagrodą im. Sérgio Vieira de Mello

Podczas czwartkowej gali zorganizowanej przez Stowarzyszenie Willa Decjusza poznaliśmy zwycięzców 18 edycji nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, przyznawanej osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. Polska Misja Medyczna została odznaczona statuetką dla organizacji pozarządowej. Nagroda indywidualna trafiła do dr Ferasa Alghadbana.
W ubiegłych edycjach nagrodę otrzymali m.in. Tadeusz Mazowiecki, Sergiej Kowalow i Paweł Adamowicz, a wśród organizacji Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku i La Strada. W tym roku do nagrody zgłoszono 19 kandydatur (w tym 1 kandydatura zbiorowa). Wśród nominowanych znalazły się osoby i organizacje z różnych stron świata m.in. z Polski, Białorusi, Litwy, Rosji, Ukrainy, Republiki Mołdawii, Maroka, Libanu, Syrii, Afganistanu i Indonezji.
Zwycięskie Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna od ponad 20 lat prowadzi programy humanitarne w najuboższych krajach świata, dostarczając pomoc medyczną do najbardziej potrzebujących grup społecznych. Beneficjentami PMM są mieszkańcy najbiedniejszych regionów świata, ofiary wojen i katastrof naturalnych, uchodźcy i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Szczególną opieką otacza kobiety w ciąży, noworodki i dzieci, a lekarze związani z organizacją są obecni na Bliskim Wschodzie – w Syrii, Iraku i Jordanii, w Afryce - w Tanzanii, Senegalu, Zambii, Malawi, a także w Ameryce Południowej w Wenezueli i Kolumbii. Idee, którymi kieruje się stowarzyszenie w wyborze miejsc i osób, którym pomaga, są blisko związane z propagowanymi przez Sergio Vieira de Mello podczas pracy w strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych – każdy człowiek zasługuje na godne i bezpieczne życie pozbawione niesprawiedliwości i nierówności.

Sergio Vieira de Mello

Urodził się w 1948 r. w Rio de Janeiro. Już podczas studiów filozoficznych na paryskiej Sorbonie rozpoczął współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych, z którą był związany przez 34 lata. Przez większą część swojej kariery pracował dla Wysokiego Komisarzem ds. Uchodźców w Genewie, samemu obejmując to stanowisko w 2002 r. Brał udział w humanitarnych i pokojowych misjach w Bangladeszu, Sudanie, Mozambiku, Peru i na Cyprze. W maju 2003 roku został wskazany do podjęcia czteromiesięcznej misji w Iraku jako specjalny przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ. Zginął 19 sierpnia 2003 roku w przeprowadzonym przez Al-Kaidę zamachu bombowym na siedzibę ONZ w Iraku. W rocznicę tej tragedii obchodzony jest World Humanitarian Day.
Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (2002-2003) została ustanowiona z inicjatywy Stowarzyszenia Willa Decjusza w roku 2003, którego przedstawiciele wchodzą w skład komisji decydującej o zwycięzcach. Zgodę na ustanowienie nagrody wyraziła matka Sérgio, Gilda Vieira de Mello, która opiekuje się spuścizną intelektualną Wysokiego Komisarza i prowadzi centrum jego imienia, które wśród założonych działań ma promowanie godności i tolerancji jako podstawowych wartości i dążenie do globalnego zrozumienia i budowania wartościowego życia.
Pomoc medyczna. Trwałe zmiany. Lokalny partner.
Buduj z nami pomoc w najbardziej potrzebujących krajach świata.

podziel się

link został skopiowany