08 listopada 2021

Pomagamy Wenezuelkom przeciwstawić się przemocy

Zapobieganie przemocy ze względu na płeć to jedno z najważniejszych zadań za drodze do wyrównania szans kobiet. Izolacja związana z trwającą pandemią i pogłębiające się nierówności ekonomiczne pogorszyły sytuację, odbierając kobietom podstawowe prawa do bezpieczeństwa i wolności. Wśród kobiet, którym pomagamy, są Wenezuelki, codziennie mierzące się z przemocą, kierowaną w ich stronę wyłącznie ze względu na płeć.
Problem jest szczególnie dotkliwy w ubogich społecznościach, cechujących się niestabilnością i ograniczonym dostępem do służb porządkowych. Migrantki, które opuściły ogarniętą kryzysem ekonomicznym Wenezuelę, doświadczają dyskryminacji ze względu na płeć i pochodzenie. W trakcie wielodniowej podróży do Kolumbii i Brazylii mogą stać się ofiarami rabunku, przemocy seksualnej, przemytników ludzi. Zostając w kraju – ze względu na problemy finansowe mogą zostać zmuszone podjęcia pracy seksualnej, grożącej chorobami przenoszonymi drogą płciową, a także na przemoc z rąk domowników.
W Wenezueli prowadzimy warsztaty reagowania na zagrożenie związane z przemocą ze względu na płeć. W ostatnim czasie wzięło w nich udział 45 kobiet i 15, które zapoznały się różnymi rodzajami i definicjami przemocy, na jakie mogą być narażone, oraz prawami i sposobami ich egzekwowania, które pomogą uchronić je przez niebezpieczeństwem. Warsztaty, odbywające się w niewielkich grupach, pełnią ważną rolę budowania społeczności opartej na wzajemnej pomocy, zrozumieniu i zaufaniu. Uczestniczki nie tylko uczą się, jak chronić się same, ale również jak zareagować, gdy są świadkami przemocy wobec innej kobiety.
W obecnej sytuacji prawa kobiet wymagają szczególnej uwagi – miliony Wenezuelek codziennie mierzą się z problemami ekonomicznymi, zdrowotnymi i społecznymi. W 2021 r. Wenezuela uzyskała wynik 0,7 w indeksie Gender Gap, co oznacza, że kobiety mają o około 30% mniejsze szanse na dostęp do edukacji, udział w gospodarce i polityce niż mężczyźni. Osłabiony system opieki zdrowotnej również nieproporcjonalnie dotyka kobiety i dziewczynki, powodując wzrost śmiertelności matek, infekcji i nastoletnich ciąż, utrwalając istniejącą różnicę płci i zmuszając kobiety do pełnienia tradycyjnych ról i zajmowania się domem.
Wesprzyj pomoc dla kobiet w Wenezueli.
Przekaż datek: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444