Pomagam
1.5% dla PMM

Czas czytania
4 minuty

Artykuł

Poprzedni Następny
KolumbiaWenezuela

Edukacja i klinika mobilna w Bogocie

Czas czytania
4 minuty

Rozszerzamy naszą obecność w Ameryce Południowej. W kolejnym projekcie, w kolumbijskiej Bogocie, zespół lekarzy z kliniki mobilnej odwiedzi mieszkanki dzielnic Kennedy, Los Mártires i Bosa. Skorzystają one z pakietu badań i towarzyszących im konsultacji, szczególną uwagę poświęcając kwestiom związanym z ciążą, macierzyństwem i zdrowiem reprodukcyjnym.

Stolicę Kolumbii zamieszkuje obecnie ponad 340 tysięcy uchodźców z Wenezueli, będąc największym skupiskiem migracyjnym w kraju. Co piąty mieszkaniec Bogoty znalazł się tam w ciągu ostatnich lat, uciekając przed kryzysem ekonomicznym w sąsiedniej republice. Migranci z Wenezueli znaleźli schronienie przede wszystkim w dzielnicach południowych i zachodnich – Kennedy, Suba, Bosa i Engativá. Ponad połowa mieszkańców tych dzielnic żyje w budynkach, których stan jest określany według funkcjonującej w Kolumbii sześciostopniowej skali jako 1 lub 2, odpowiadając ocenie „najniższy” lub „niski”, odizolowani od reszty miasta. Jeszcze przed kryzysem migracyjnym były one miejscami, które cechowały trudne socjoekonomiczne warunki życia i w których mieszkały grupy szczególnie wrażliwe. W związku z gwałtownym napływem ludności, dotychczasowe problemy związane z edukacją, dostępem do służby zdrowia i brakiem pracy tylko się pogłębiły.

Według kolumbijskiego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Socjalnej w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 lipca 2021 r. 918 091 osobom z Wenezueli udzielono ponad 8 milionów różnych usług opieki zdrowotnej. 
Najwięcej osób skorzystało z pomocy w przychodniach i izbach przyjęć, ale uwagę zwraca wysoka liczba hospitalizacji, która stanowiła aż 20% wszystkich usług. Niemal 70% pacjentów to kobiety, a głównymi potrzebami służby zdrowia w zakresie dbania o stan migrantów jest dostęp do kontroli prenatalnej, opieki okołoporodowej, w tym psychologicznej, i wdrożenie programów związanych z opieką specjalistyczną i terapią żywieniową dla dzieci.

W ramach projektu zostanie uruchomiona klinika mobilna, która będzie poruszać się po obszarze Kennedy, Los Mártires i Bosa, świadcząc konsultacje prenatalne. Obejmą one USG, ambulatoryjną kontrolę ginekologiczną, badania moczu i morfologię, sprawdzenie poziomu glukozy, szybkie testy na choroby przenoszone drogą płciową, dodatkowo przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne i konsultacje kontroli ginekologicznych. Odbędą się również warsztaty i uruchomiona zostanie lokalna kampania na temat zdrowia reprodukcyjnego, a także kampania informacyjna, mająca na celu ułatwienie migrantom dostępu do oficjalnej opieki zdrowotnej w kraju.

Program Polskiej Misji Medycznej i organizacji Humanity&Inclusion Colombia pomoże co najmniej 1100 kobietom wywodzącym się z grup wrażliwych otrzymać niezbędną opiekę medyczną w ramach funkcjonowania kliniki. Południowo-zachodnie dzielnice Bogoty to miejsce, w którym mieszkają kobiety z doświadczeniem migracyjnym, ofiary konfliktów zbrojnych mających miejsce po obu stronach granicy i ofiary przemocy domowej. To nie tylko odpowiedź na występujące w lokalnej społeczności problemy, ale również działanie mające na celu zminimalizowanie negatywnych wzorców w przyszłości poprzez edukację i stworzenie fundamentów pod dalsze działania rozwojowe.

Projekt jest realizowany z budżetu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH w imieniu Republiki Federalnej Niemiec i realizowany we współpracy z Humanity and Inclusion Colombia

Wpłacam na

Płatność jednorazowa
Płatność miesięczna
50 PLN
150 PLN
250 PLN

Akceptujemy płatności
PayU Google Pay Blik Przelew tradycyjny
Poprzedni

Artykuł

Następny
Opis obrazu

Buduj z nami pomoc w najbardziej potrzebujących krajach świata.

Więcej

Zapisz się do newslettera