Pomagam
1.5% dla PMM

Czas czytania
4 minuty

Artykuł

Poprzedni Następny
KolumbiaWenezuela

Edukacja i klinika mobilna w Bogocie

Czas czytania
4 minuty

Rozszerzamy naszą obecność w Ameryce Południowej. W kolejnym projekcie, w kolumbijskiej Bogocie, zespół lekarzy z kliniki mobilnej odwiedzi mieszkanki dzielnic Kennedy, Los Mártires i Bosa. Skorzystają one z pakietu badań i towarzyszących im konsultacji, szczególną uwagę poświęcając kwestiom związanym z ciążą, macierzyństwem i zdrowiem reprodukcyjnym.

Stolicę Kolumbii zamieszkuje obecnie ponad 340 tysięcy uchodźców z Wenezueli, będąc największym skupiskiem migracyjnym w kraju. Co piąty mieszkaniec Bogoty znalazł się tam w ciągu ostatnich lat, uciekając przed kryzysem ekonomicznym w sąsiedniej republice. Migranci z Wenezueli znaleźli schronienie przede wszystkim w dzielnicach południowych i zachodnich – Kennedy, Suba, Bosa i Engativá. Ponad połowa mieszkańców tych dzielnic żyje w budynkach, których stan jest określany według funkcjonującej w Kolumbii sześciostopniowej skali jako 1 lub 2, odpowiadając ocenie „najniższy” lub „niski”, odizolowani od reszty miasta. Jeszcze przed kryzysem migracyjnym były one miejscami, które cechowały trudne socjoekonomiczne warunki życia i w których mieszkały grupy szczególnie wrażliwe. W związku z gwałtownym napływem ludności, dotychczasowe problemy związane z edukacją, dostępem do służby zdrowia i brakiem pracy tylko się pogłębiły.

Według kolumbijskiego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Socjalnej w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 lipca 2021 r. 918 091 osobom z Wenezueli udzielono ponad 8 milionów różnych usług opieki zdrowotnej. 
Najwięcej osób skorzystało z pomocy w przychodniach i izbach przyjęć, ale uwagę zwraca wysoka liczba hospitalizacji, która stanowiła aż 20% wszystkich usług. Niemal 70% pacjentów to kobiety, a głównymi potrzebami służby zdrowia w zakresie dbania o stan migrantów jest dostęp do kontroli prenatalnej, opieki okołoporodowej, w tym psychologicznej, i wdrożenie programów związanych z opieką specjalistyczną i terapią żywieniową dla dzieci.

W ramach projektu zostanie uruchomiona klinika mobilna, która będzie poruszać się po obszarze Kennedy, Los Mártires i Bosa, świadcząc konsultacje prenatalne. Obejmą one USG, ambulatoryjną kontrolę ginekologiczną, badania moczu i morfologię, sprawdzenie poziomu glukozy, szybkie testy na choroby przenoszone drogą płciową, dodatkowo przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne i konsultacje kontroli ginekologicznych. Odbędą się również warsztaty i uruchomiona zostanie lokalna kampania na temat zdrowia reprodukcyjnego, a także kampania informacyjna, mająca na celu ułatwienie migrantom dostępu do oficjalnej opieki zdrowotnej w kraju.

Program Polskiej Misji Medycznej i organizacji Humanity&Inclusion Colombia pomoże co najmniej 1100 kobietom wywodzącym się z grup wrażliwych otrzymać niezbędną opiekę medyczną w ramach funkcjonowania kliniki. Południowo-zachodnie dzielnice Bogoty to miejsce, w którym mieszkają kobiety z doświadczeniem migracyjnym, ofiary konfliktów zbrojnych mających miejsce po obu stronach granicy i ofiary przemocy domowej. To nie tylko odpowiedź na występujące w lokalnej społeczności problemy, ale również działanie mające na celu zminimalizowanie negatywnych wzorców w przyszłości poprzez edukację i stworzenie fundamentów pod dalsze działania rozwojowe.

Projekt jest realizowany z budżetu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH w imieniu Republiki Federalnej Niemiec i realizowany we współpracy z Humanity and Inclusion Colombia

Wpłacam na

Płatność cykliczna (Płatność dokonywana automatycznie co miesiąc)
Płatność jednorazowa
50 PLN
150 PLN
250 PLN

Akceptujemy płatności
PayU Google Pay Blik Przelew tradycyjny
Poprzedni

Artykuł

Następny
Opis obrazu

Buduj z nami pomoc w najbardziej potrzebujących krajach świata.

Więcej

Zapisz się do newslettera