08 listopada 2021

Polska Pomoc w Irackim Kurdystanie

Do końca 2021 roku Polska Misja Medyczna, dzięki funduszom z programu Polska Pomoc, zapewni wsparcie medyczne dla przesiedlonych kobiet i dzieci w obozie Baharka oraz ludności lokalnej w dystrykcie Al-Hamdaniya. Beneficjenci mogą liczyć na konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne, będą mieli również możliwość zrealizowania bezpłatnych recept w ramach podstawowej opieki medycznej w obozie. Wśród pacjentów znajdą się przede wszystkim osoby przesiedlone wewnętrznie narodowości irackiej, asyryjscy chrześcijanie i syryjscy uchodźcy.
W ramach projektu zatrudnieni zostaną ginekolog, internista, pediatra, pielęgniarka i farmaceutka. Dzięki ponownemu uruchomieniu gabinetu lekarskiego i dostępowi do laboratorium, w obozie Baharka z pomocy skorzysta co najmniej 2500 osób, z czego 100% pacjentów może liczyć na bezpłatny dostęp do lekarstw, w która zaopatrzona zostanie miejscowa apteka. Kolejnych 800 dziewczyn i kobiet mieszkających w dystrykcie Al-Hamdaniya otrzyma darmowe konsultacje ginekologiczne, które będą prowadzone w lokalnym szpitalu, dysponującym laboratorium analitycznym, wyposażonym w ramach pomocy międzynarodowej.

W listopadzie 2021 r. zostanie przeprowadzona akcja przygotowania do zimy, w ramach której 920 najbardziej potrzebujących rodzin w obozie Baharka i 700 dystrykcie Al-Hamadaniya otrzyma ciepłą odzież i buty. Przy wyborze rodzin szczególna uwaga zostanie poświęcona osobom z niepełnosprawnościami, które mają również pierwszeństwo w rejestracji do internisty i laboratorium diagnostycznego. Ma to na celu wsparcie osób, które często są pozbawione możliwości podjęcia pracy zarobkowej, przez co są wykluczone przez członków rodziny w podejmowaniu ważnych decyzji.

Dodatkowo od 1 stycznia 2022 w obozie Darashakran, zamieszkałym przez 11,5 tys. uchodźców syryjskich, rozpocznie pracę gabinet dentystyczny, o którego otwarcie Polska Misja Medyczna została poproszona przez Dyrektoriat ds. Zdrowia. Jako jedyna organizacja świadczymy pomoc dentystyczną we wszystkich obozach w irackim Kurdystanie. W gabinetach będą wykonywane badania kontrolne i świadczona pomoc stomatologiczną, mająca na celu poprawę poziomu higieny jamy ustnej i stanu zdrowia zębów, zarówno dorosłych jak i dzieci.


Projekt "Pomoc medyczna i dentystyczna dla uchodźców, osób przesiedlonych i ludności lokalnej w guberni Erbil i Al-Hamdaniya w Iraku" jest finansowany ze środków Polskiej Pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Pomoc humanitarna 2021".