Pomagam
1.5% dla PMM

Czas czytania
3 minuty

Artykuł

Poprzedni Następny
Kolumbia

Szukamy zewnętrznego konsultanta medycznego do Kolumbii

Czas czytania
3 minuty

„Zewnętrzne doradztwo medyczne w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego Bogota” dla projektu wzmacniającego dostęp do usług opieki położniczej dla populacji migrantów i przyjmujących w miastach Bosa, Kennedy i Los Mártires w Bogocie. Polska Misja Medyczna, poprzez konsorcjum z Humanity and Inclusion Colombia, zrealizuje w mieście Bogota finansowany przez GIZ projekt mający na celu poprawę dostępu do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego dla migrantów i miejscowej ludności.

W celu poprawy dostępu do usług podstawowej opieki zdrowotnej z naciskiem na zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz zdrowie matki w okresie prenatalnym dla migrantów i wrażliwej populacji przyjmującej, projekt ten ma na celu wzmocnienie indywidualnych i zbiorowych interwencji wymaganych do promocji zdrowia i terminowe zarządzanie ryzykiem zdrowotnym populacji docelowych w miejscowościach Bosa, Kennedy i Los Mártires w Bogocie.

Wśród działań, które mają zostać opracowane w ramach projektu, cykle szkoleniowe będą prowadzone dla Jednostek Społeczności lub innych mechanizmów lub nieformalnych sieci na poziomie społeczności, które już istnieją: Jednostki będą szkolone poprzez 2 sesje szkoleniowe w tygodniu, dla trzy tygodnie, grupom 12 członków Oddziałów z towarzyszeniem dwóch profesjonalnych pielęgniarek, które przekazują wiedzę w priorytetowych osiach tematycznych:

  • Zdrowie seksualne i reprodukcyjne
  • Zdrowie matki w okresie prenatalnym
  • Drogi dostępu do systemu opieki zdrowotnej dla zrzeszonych i niestowarzyszonych populacji migrantów.

Ponadto zaplanowano dwutygodniowe szkolenie w zakresie porodu pielęgniarek przez lekarza przysłanego z Europy posiadającego doświadczenie w opiece nad matką w celu wytyczenia kierunków programowych tego działania. W miarę możliwości działanie to będzie również częścią pre-identyfikacji i scharakteryzowania nowych jednostek o potencjale tworzenia struktur społeczności, które przyczyniają się do zwiększonej promocji ochrony zdrowia i profilaktyki chorób, a także zarządzania ryzykiem w najbardziej wrażliwych społeczności migrantów i przyjmujących w priorytetowych lokalizacjach Kennedy, Los Mártires i Bosa. Aby zmierzyć wyniki, monitorowanie i ewaluacja zdobywania wiedzy będzie prowadzona poprzez ewaluacje przed i po szkoleniu. Pozwoli nam to określić poziom przyswajania wiedzy przez uczestników oraz możliwości doskonalenia przyszłych działań w ramach propozycji.

Główne obowiązki i zadania:

  • Projektowanie materiałów szkoleniowych na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
  • Zapewnij personelowi szkolenia oparte na języku kolumbijskim na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Miejsce realizacji: Bogota – Kolumbia
Czas konsultacji: 1 miesiąc od połowy września

Główni partnerzy:

  • Koordynator ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów PMM
  • Koordynator Programu Migracyjnego HI
  • Kierownik Projektu w Bogocie
  • Zespół ds. zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego

Rodzaj umowy: Umowa konsultingowa
Profil: Specjalista medyczny w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, z minimum 3-letnim doświadczeniem, ze znajomością kontekstu kolumbijskiego, przepisów i zdrowia publicznego, obywatelstwo europejskie, natychmiastowa dostępność. Język roboczy: hiszpański lub angielski Wynagrodzenie: 6630 euro (w tym koszty podróży i zakwaterowania) Jak się zgłosić: Wyślij swoją propozycję techniczną na e-mail sekretariat@pmm.org.pl, która zostanie odebrana w terminie do 15 września 2022 r. W temacie wiadomości wpisz: „Zewnętrzne doradztwo medyczne w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego Bogota” .

Poprzedni

Artykuł

Następny
Opis obrazu

Buduj z nami pomoc w najbardziej potrzebujących krajach świata.

Więcej

Zapisz się do newslettera