23 maja 2023

Dzień Matki – droga do bezpiecznego porodu

Niewystarczająca opieka medyczna w trakcie ciąży i porodu jest największym zagrożeniem dla matek na całym świecie. 1/3 porodów w krajach rozwijających się odbywa się bez asysty personelu medycznego. W tych samych krajach ma miejsce 95% tragedii jaką jest śmierć kobiety przy porodzie. Ważne jednak, że przez ostatnie 20 lat bezpieczeństwo kobiet w trakcie porodu znacznie się polepszyło, a trend ten zaburzają głównie konflikty zbrojne i katastrofy naturalne.
W 2020 roku (ostatnie badania udostępnione przez WHO) każdego dnia w wyniku komplikacji ciążowych i okołoporodowych umierało na świecie 800 kobiet. Choć ogólna liczba tych tragedii zmalała o 34% między 2000 a 2020 rokiem, na mapie świata wciąż bardzo widoczne są miejsca, w których niestabilna sytuacja przekłada się na ryzyko utraty życia w czasie ciąży. Dziewięć krajów zostało uznanych za szczególnie zagrożonych pogłębieniem problemu, wśród nich m.in. Jemen, Syria czy Afganistan. Kluczowym wyznacznikiem zagrożenia kobiety w czasie porodu pozostaje jakość opieki medycznej, jaką otrzymuje: gdy w krajach rozwijających się śmiercią kończy się nawet 1 na 49 porodów, to w krajach rozwiniętych (do takich należy m.in. Polska) współczynnik ten wynosi 1 na 5300.
Kobiety za naszą wschodnią granicą mierzą się z jeszcze innymi problemami. W Ukrainie śmiertelność matek jest wciąż bardzo niska, za to znacznie zwiększyły się liczby przedwczesnych porodów jak i patologii ciążowych.
  • Wszystkie szpitale zgłaszają, że w trakcie ostatniego roku przyjmowały porody w schronach, w części z nich dochodziło również do operacji chirurgicznych – mówi Milena Chodoła, koordynatorka projektu neonatologicznego w Ukrainie – Stres i wyjątkowe warunki wojenne powodują, że zdrowie matek i dzieci znajduje się w o wiele większym zagrożeniu.

Przykładowo, w Instytucie Pediatrii, Położnictwa i Ginekologii w Kijowie, z którym współpracuje Polska Misja Medyczna, 82% noworodków miało niską i skrajnie niską masę urodzeniową. Lekarze zgłosili też wzrost infekcji przedporodowych, co związane jest z utrudnionym monitorowaniem ciąż na atakowanych terenach oraz z koniecznością częstego ukrywania się kobiet w ciąży w zawilgoconych domowych piwnicach, które pełnią funkcję schronu.

Te mamy nas potrzebują! Wspierajmy je razem!
Przelew bankowy na numer konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444