Pomagam
1.5% dla PMM
Irak

Irak

Zapewnienie pomocy medycznej i dentystycznej dla uchodźców syryjskich i przesiedlonych rodzin irackich w obozach w Irackim Kurdystanie.

Wpłacam na

Płatność jednorazowa
Płatność miesięczna
50 PLN
150 PLN
250 PLN

Akceptujemy płatności
PayU Google Pay Blik Przelew tradycyjny

Jaka jest sytuacja w Iraku?

Lata brutalnych konfliktów doprowadziły do przedłużających się przesiedleń i poważnych wyzwań humanitarnych. Niestabilność polityczna i niepokoje, spotęgowane napięciami regionalnymi, dotyczącymi zasobów naturalnych – zwiększyły niestabilność i ryzyko pogrążenia się w domowym konflikcie. Niewystarczające zasoby państwa są wykorzystywane do świadczenia podstawowej opieki medycznej, ale istnieje systemowa luka w przypadku wszystkich innych usług na poziomie specjalistycznym.

Od ponad 8 lat milion Irakijczyków jest przesiedlony wewnętrznie. Większość osób tej narodowości mieszka w miastach i obozach w Kurdystanie i prowincji Niniwa w Iraku. Ci mieszkający w obozach mają dostęp jedynie do podstawowej pomocy medycznej. Nie ma tu specjalistów, takich jak: interniści, pediatrzy, dentyści czy farmaceuci. Brakuje także leków, laboratoriów diagnostycznych oraz edukacji zdrowotnej.

Polska Misja Medyczna jako jedyna organizacja w Polsce obecna jest z działaniami pomocowymi w sektorze zdrowia w Iraku już od 2016.

Galeria

Nasza pomoc w Iraku

W obozach Baharka i Darashakran działają centra podstawowej opieki medycznej, gabinety ginekologiczne oraz gabinety dentystyczne. Ośrodkowi zdrowia Seid Hamad zapewniamy wsparcie w zakresie opieki ginekologicznej dla kobiet, bezpłatnych leków oraz pracy laboratorium. Klinika mobilna z lekarzami: internistą, pediatrą, a także pielęgniarkami i farmaceutką prowadzi konsultacje lekarskie w centrum podstawowej opieki medycznej w obozie Baharka dla rodzin irackich przesiedlonych wewnętrznie. Łącznie obejmuje opieką ok. 4800 mieszkańców – głównie kobiety, dzieci, osoby niepełnosprawne i starsze.  W obozie Hasansham działa centrum podstawowej opieki medycznej wraz z gabinetem ginekologicznym.

Przeprowadzamy akcje winteryzacji, czyli przygotowania do zimy. Co roku rozdajemy mieszkańcom obozów ciepłe ubrania, kołdry, obuwie. Przeprowadzane są wizyty w domach uchodźców, podczas których edukujemy na temat unikania chorób zakaźnych oraz dobrych praktyk zdrowotnych. Do wiejskich terenów w guberni Erbil dociera klinika mobilna, która prowadzi konsultacje medyczne i badania przesiewowe, mające na celu wczesne wykrycie chorób oraz edukację medyczną społeczności.

Do tej pory

3
centra podstawowej opieki medycznej
11 500
osób pod opieką dentysty
1285
wykonanych badań diagnostycznych USG

2023-2024/Irak

Kontynuacja wsparcia pomocy medycznej dla uchodźców, osób przesiedlonych i ludności lokalnej w guberni Erbil i Niniwa w Iraku

Calendar

Czas trwania

1.09.2023-31.12.2024

Localization

Lokalizacja

prowincja Irbil i Niniwa, Irak

Donator

Finansowanie

Polska Pomoc

Partner

Partner

http://Logo%20TDH

Terre des Hommes Italia

Czytaj więcej

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Opis obrazu

Buduj z nami pomoc w najbardziej potrzebujących krajach świata.

Wpłacam