WOLONTARIAT MEDYCZNY

Najczęściej zadawane pytania

Działalność PMM opiera się na pracy wolontariuszy medycznych i niemedycznych, którzy wspierają nasze misje zagraniczne lub pracę w kraju.
Informacje ogólne
Kogo szukamy?
Szukamy personelu medycznego, który wnosi profesjonalne umiejętności i praktyczne doświadczenie, jak również zaangażowanie i troskę o ludzi, którym pomaga. Im bardziej zróżnicowany jest Twój profil pod względem doświadczenia zawodowego, tym lepiej - cenimy sobie szerokie doświadczenie kliniczne.
Z jakimi zasadami wiąże się wolontariat w humanitarnej organizacji medycznej?
  • Realizacja zakresu zadań który został ustalony zgodnie z potrzebami
  • Przestrzeganie pryncypiów humanitarnych
  • Raportowanie i dzielenie się wiedzą
  • Komunikacja na miejscu i z zespołem PMM
Kryteria Rekrutacji/Nasze Wymagania:
Czy tylko medycy mogą być wolontariuszami?
Tak, poszukujemy osób z wykształceniem medycznym i minimum trzyletnim doświadczeniem w zawodzie.
Czy mogę być wolontariuszem będąc studentem?
Niestety, nie możemy zaoferować tego typu wolontariatu dla studentów medycyny. Rola wolontariusza na miejscu polega na samodzielnej pracy i szkoleniu lokalnego personelu; dlatego ważne jest, aby medycy byli na takim etapie kariery, na którym czują się swobodnie.
Czy muszę znać biegle język obcy?
Potrzebujemy osób, które czują się swobodnie i biegle posługują się językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub ukraińskim. Mile widziane przynajmniej podstawowe umiejętności w drugim z nich. Komunikowanie się w jakimkolwiek innym języku wzmocni Twoją aplikację i szanse na udział w wolontariacie.
Czy jest ograniczenie wiekowe?
Nie ma minimalnego ani maksymalnego wieku uprawniającego do udziału w wolontariacie, choć istnieją inne kryteria, które muszą spełniać kandydaci, takie jak minimum 3 lata doświadczenia zawodowego i ogólny dobry stan zdrowia.
Czy musze mieć doświadczenie w pracy za granicą?
Minimalne doświadczenie zagraniczne jest zdecydowanie pożądane, ale nie jest wymagane.
Aplikacja i proces rekrutacji
Czy wysłanie formularza wiążę się z przyjęciem mnie od razu jako wolontariusza?
Nie, żeby zakwalifikować się do wolontariatu musisz przejść pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji.
Czy będę musiał przejść jakieś szkolenie?
Tak, jeżeli przejdziesz pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji i zostaniesz zakwalifikowany jako wolontariusz czekają cię jeszcze szkolenia przedwyjazdowe takie jak: szkolenie z bezpieczeństwa misji, medycyny tropikalnej oraz uwarunkowań kulturowych.
Ile będę musiał czekać od zakwalifikowania się do mojej pierwszej misji?
Propozycja wyjazdu wraz z sugerowaną datą zależy od potrzeb misji terenowych. Może się zdarzyć, że propozycję wyjazdu otrzymasz dopiero po kilku tygodniach od daty przyjęcia.
Pobyt na miejscu:
Na ile będę musiał wyjechać?
W zależności od projektu czas pobytu na miejscu wynosi od 3 do 8 tygodni.
Jak wyglądają warunki na miejscu?
W większości projektów będziesz żył i pracował w stresujących warunkach, bez wielu rzeczy, które w domu możesz uznać za oczywiste. Warunki życia różnią się w zależności od miejsca. Należy pamiętać, że życie w terenie będzie najprawdopodobniej mocno kontrastowało z Twoim codziennym życiem; czas i przestrzeń osobista mogą być rzadkie, a w niektórych projektach dostęp do poczty elektronicznej lub telefonów może być utrudniony.
Jak na miejscu wygląda sprawa bezpieczeństwa?
Praca na miejscu nie jest pozbawiona ryzyka, ale bezpieczeństwo i ochrona jej pracowników jest jednym z najwyższych priorytetów organizacji. Bezpieczeństwo jest bezpośrednio związane z ryzykiem zawodowym nieodłącznie związanym z kontekstem, misją i charakterem organizacji, a także z zachowaniem każdej osoby. Ryzyko może obejmować wypadki samochodowe, ryzyko związane z higieną i infekcjami lub atakami, lub wynikać z konfliktów interpersonalnych, indywidualnych zachowań, ekspozycji na konteksty wielokulturowe lub praktyk zarządzania. Prosimy o rozważenie potencjalnych ograniczeń, które mogą być dla Ciebie wyzwaniem (specyficzny kontekst kraju, strefy geograficzne lub inne ograniczenia), abyśmy mogli je otwarcie omówić podczas procesu rozmowy kwalifikacyjnej. Aby mieć pojęcie o krajach, w których obecnie pracujemy, prosimy o zapoznanie się z tym linkiem.
Jak wyglądają procedury bezpieczeństwa?

PMM wdraża procedury zarządzania ryzykiem i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w każdej misji i określa zasady bezpieczeństwa dla każdego projektu, aby zminimalizować ryzyko. Jednakże zapewnienie Twojego bezpieczeństwa i ochrony jest zarówno instytucjonalną odpowiedzialnością PMM, jak i Twoją indywidualną odpowiedzialnością. Zostaniesz poinformowany przed wyjazdem o dokładnych warunkach bezpieczeństwa w miejscu oddelegowania. Dlatego też Twoim obowiązkiem, niezależnie od tego, jak bardzo jesteś doświadczony, jest zapoznanie się ze wszystkimi istotnymi informacjami przekazanymi przed wyjazdem oraz poszukiwanie dalszych informacji (poza uprzedzeniami i wiedzą turystyczną), aby umożliwić Ci podjęcie świadomej decyzji.
Czy będę miał opiekuna na miejscu?
Tak, każdy projekt ma swojego opiekuna do którego będziesz się mógł zwrócić w razie pytań. Zarówno na miejscu, jak i w Polsce będziesz miał przydzielonego koordynatora z którym możesz się skontaktować.
Czy przeprowadzane są jakieś badania medyczne przed wyjazdem?
Nie, nie przeprowadzamy badań medycznych.
Co oferujemy:
Czy wolontariat jest płatny, czy dostanę za to wynagrodzenie?
Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia za wyjazd. PMM pokrywa koszt wyjazdu to znaczy: loty, diety, hotel oraz ubezpieczenie.
Czy PMM gwarantuje mi ubezpieczenie na wyjazd?
Pokryjemy wszystkie koszty ubezpieczenia zdrowotnego podczas pobytu na misji.
Czy potrzebuję szczepień?
W zależności od kraju do którego odbywa się wyjazd misyjny pokrywamy koszt wymaganych szczepień.
Czy oprócz wyjazdów są możliwości rozwoju/szkoleń?
Oferujemy różne możliwości szkoleniowe dla naszych wolontariuszy. Oprócz wyjazdu na misję będziesz mógł poszerzyć swoje doświadczenie zawodowe poprzez dostęp do szkoleń prowadzonych przez Polską Misję Medyczną. Liczymy na dłuższą współpracę, która zaowocuje wieloma wspólnymi projektami.

Justyna Siejka

Koordynator Projektu
justyna.siejka@pmm.org.pl
Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami.

podziel się

link został skopiowany