Jak złożyć skargę lub wniosek?

W Polskiej Misji Medycznej przykładamy bardzo dużą wagę do tego, by nasze działania statutowe oraz projekty realizowane były w sposób spójny i przejrzysty. W szczególności jesteśmy otwarci na dialog z beneficjentami i partnerami, który pozwala nam na skuteczniejsze dokonywanie oceny potrzeb w regionach, gdzie realizujemy projekty rozwojowe i humanitarne.
Wszystkie skargi i wnioski stanowią dla nas wartościowy materiał informujący nas o tym, jakim obszarom naszych działań, powinniśmy poświęcić więcej czasu i uwagi. Dla ułatwienia i usystematyzowania procesów zgłaszania i rozpatrywania skarg i wniosków stworzyliśmy regulacje, które pozwolą Państwu szybko i skutecznie podzielić się z nami swą skargą lub wnioskiem i uzyskać z naszej strony wyjaśnienia, pomoc i wsparcie.

Jesteśmy otwarci na skargi, wnioski i opinie zgłaszane przez wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności przez: beneficjentów pomocy PMM, organizacje partnerskie, wolontariuszy, współpracowników i pracowników PMM.

Państwa skargi i wnioski dotyczyć mogą zarówno spraw administracyjnych PMM (np. zgłaszania nieprawidłowości lub naruszenia regulacji wewnętrznych, Kodeksu Postępowania lub zasad etycznych stosowanych w Organizacji), jak i spraw operacyjnych PMM (tj. sposobu realizacji działań PMM w zakresie fundraisingu, wolontariatu, działań pomocowych, projektów rozwojowych i humanitarnych).

Jak złożyć skargę lub wniosek?

By złożyć skargę prosimy o wypełnienie formularza skargi, natomiast by złożyć wniosek należy wypełnić ten formularz wniosku. Dokumenty zostaną automatycznie wysłane do systemu. Wnioski dostępne są w językach: polskim, angielskim, ukraińskim, hiszpańskim oraz francuskim. Możliwe jest również wysłanie wydrukowanego formularza na adres focal.point@pmm.org.pl. Istnieje też możliwość kontaktu telefonicznego: +48 733 202 808
Pliki do pobrania

Regulamin skarg i wniosków (j. polski)

Regulacje, które pozwolą szybko i skutecznie podzielić się z nami swą skargą lub wnioskiem i uzyskać z naszej strony wyjaśnienia, pomoc i wsparcie.

Regulamin skarg i wniosków (j. angielski)

Regulations that will allow you to quickly and effectively share your complaint or request with us and obtain explanations, help, and support from us.