Senegal

Remont ośrodków zdrowia. Wyposażenie oddziałów leczenia niedożywienia, oddziału neonatologii i wiejskich ośrodków zdrowia. Szkolenia personelu i lokalnej społeczności z zakresu niedożywienia i zdrowego żywienia.

Dlaczego?

Dlaczego pomagamy w Senegalu?

Niedożywienie stanowi główny problem zdrowotny w Senegalu. Zagrożone są zwłaszcza dzieci do 5. roku życia, kobiety w ciąży i matki karmiące. Problem dotyczy osób mieszkających na obszarach wiejskich lub podmiejskich. Choć ubóstwo jest jedną z nadrzędnych przyczyn zachorowań i śmiertelności, to jednak czynniki, takie jak wysoki poziom analfabetyzmu, brak dostępu do opieki zdrowotnej i wody pitnej, złe nawyki żywieniowe i brak higieny, zwiększają ryzyko niedożywienia.

Ośrodek zdrowia Diakhao jest nowym ośrodkiem zdrowia na zachodzie Senegalu. W ośrodku średnio odbywa się 105 porodów miesięcznie. Zgodnie ze standardami kobiety, które urodziły dziecko, powinny pozostać w ośrodku przez 48 godzin na obserwacji. Ze względu na małą pojemność ośrodka, obecnie jest on zmuszony do wcześniejszego zwalniania kobiet.
Edukacja odgrywa znaczącą rolę w budowaniu świadomości zdrowego odżywiania.
Xymena Dyduch,
koordynator lokalny
Jak?

Jak pomagamy w Senegalu?

Wraz z organizacją World Vision prowadzimy działania na rzecz zwalczania niedożywienia i zapobiegania mu u najmłodszych dzieci oraz kobiet w ciąży i matek karmiących. Naszym celem jest zmniejszenie śmiertelności matek i noworodków poprzez poprawę poziomu opieki okołoporodowej oraz zwiększenie świadomości lokalnej społeczności na temat zdrowego żywienia dzieci do 5. roku życia.

Remontujemy 5 ośrodków zdrowia w rejonie Diakhao. Prowadzimy szkolenia dla personelu medycznego w zakresie procedur w przypadku ciężkiego niedożywienia u dzieci. Wyposażamy izbę porodową w podstawowy sprzęt medyczny oraz 13 oddziałów leczenia niedożywienia w sprzęt antropometryczny i odżywki, aby poprawić opiekę nad ciężko niedożywionymi dziećmi z powikłaniami. 13 ośrodków zdrowia z rejonu sanitarnego Fatick zostanie wyposażone w kąciki noworodka (miejsca, gdzie noworodek spędza 6 pierwszych godzin życia).

Prowadzimy pokazy gotowania i spotkania na temat edukacji żywieniowej, w celu wzmocnienia wiedzy matek i opiekunów dzieci na temat przepisów opartych na lokalnych produktach dostępnych w gospodarstwach domowych, aby poprawić rozwój dziecka i zmniejszyć ryzyko niedożywienia u dzieci. Wyposażamy wiejskie ośrodki zdrowia w materiały edukacyjne dotyczące zdrowego żywienia.
14
wiejskich izb porodowych
wyposażonych z kąciki noworodka
2
wybudowane
izby porodowe
30
położnych i pielęgniarzy
przeszkolonych z postępowania w sytuacjach nagłych
komu pomagamy?

Historie osób

Huleye powoli wraca do zdrowia, jednak takich przypadków są w Senegalu tysiące, ponieważ problem niedożywienia jest ogromny. 23 tys. dzieci cierpi na ostre niedożywienie, a 66% dzieci poniżej 5. roku życia ma anemię.

poznaj Huleye

Thiaroye to miejscowość oddalona o około 30 km od Dakaru, stolicy Senegalu. Nie jest to miejsce, o którym często myślą Polacy, a jednak nawet tam można dostrzec działania prowadzone przez Polską Misję Medyczną. Pewnego dnia koordynatorka projektu, Xymena Dyduch, dowiedziała się od dietetyczki o dziecku, które od niedawna jest pacjentem ośrodka. Jego stan się nie poprawiał i potrzebne były dodatkowe badania, na które nie było stać rodziców. Koordynatorka PMM poprosiła o spotkanie z rodzicami dziecka. Spostrzegła kobietę i mężczyznę z maluszkiem na rękach. Dowiedziała się, że to 2-letnia dziewczynka o imieniu Huleye, która wyglądała na zaledwie 12 miesięcy. Dziecko było skrajnie niedożywione, ale przyczyna niedożywienia nie była znana. Nie było wiadomo, czy dziewczynka ma przed sobą dni, czy może już tylko godziny życia. Dzięki zaangażowaniu personelu medycznego i wsparciu finansowemu darczyńców Polskiej Misji Medycznej udało się zdiagnozować niewydolność jelita i operacyjnie je udrożnić. Wkrótce po operacji stan dziewczynki ustabilizował się i jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

01

01

Kto pomaga?
Polska Misja Medyczna
Anna Haris
koordynator projektu
Współfinansowanie
Polska Pomoc
Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Partner
World Vision
Pomoc medyczna. Trwałe zmiany. Lokalny partner.
Buduj z nami pomoc w najbardziej potrzebujących krajach świata.