Przestrzenie Przyjazne Dzieciom

Polska Misja Medyczna stworzyła w Polsce Przestrzenie Przyjazne Dzieciom, które pomogą pokryć potrzeby integracji i wsparcia psychospołecznego dzieci i dorosłych.

Przestrzeń Przyjazna Dzieciom w Kobyłce

Pierwszym miastem w którym otworzyliśmy Przestrzenie Przyjazne Dzieciom jest podwarszawska Kobyłka. To właśnie tam w ostatnich miesiącach swój nowy dom znalazło ponad 100 rodzin z Ukrainy. Wiele z nich zamieszkało w domach prywatnych, gdzie mogą liczyć na lepsze warunki niż w centrach recepcyjnych, jednak wraz z przedłużającym się pobytem coraz dotkliwsze są ograniczenia związane z zapewnieniem przez gminę instytucjonalnej opieki, szczególnie dla najmłodszych dzieci, a w konsekwencji niemożnością podjęcia pracy przez rodziców. Przeszkodą jest również bariera językowa i konieczność funkcjonowania w obcym środowisku. Dlatego wspólnymi siłami podjęliśmy się stworzenia miejsca, w którym zarówno uchodźcy jak i mieszkańcy poczują, że mają realny wpływ na budowanie przyszłości miasta.
  • W odnowionych przestrzeniach na terenie całego miasta pracuje 25 dodatkowo przeszkolonych pracowników i wolontariuszy. Prowadzą oni lekcje języka polskiego, zapewniają również wsparcie psychologiczne i terapeutyczne i pomoc prawną.
Dzięki programowi Przestrzenie Przyjazne Dzieciom w najbliższych sześciu miesiącach co najmniej 400 dzieci ze społeczności uchodźców i przyjmujących skorzysta ze wsparcia psychologicznego, edukacyjnego i integracyjnego. Wspólne zaangażowanie obu stron w proces budowania społeczności pełni ważną rolę w jej długoterminowym, zgodnym funkcjonowaniu. Lokalnym liderem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO, z kolei fundacja Terre des Hommes Italy wraz z Polską Misją Medyczną dbają o odpowiednie przeszkolenie personelu i monitorowanie projektu.

Sieć przestrzeni w Polsce

W całej Polsce stworzyliśmy Sieć Przestrzeni Przyjaznych Dzieciom, które pomogą pokryć potrzeby integracji i wsparcia psychospołecznego dzieci i dorosłych. Program ma na celu wsparcie dzieci, młodzieży i rodziny ze społeczności uchodźców i przyjmujących, zapewniając opiekę zastępczą, wsparcie opiekunów, twórczą ekspresję i zajęcia rekreacyjne czy edukację pozaformalną.
  • Projekt obejmuje wsparcie dzienne, psychologiczne i edukacyjno-integracyjne dla co najmniej 400 dzieci ze społeczności uchodźców i przyjmujących oraz co najmniej 100 osób dorosłych poszukujących schronienia w każdym z miast. Celem szkoleń jest edukacja trenerów w zakresie ochrony dzieci w sytuacjach kryzysowych i działaniach wsparcia psychospołecznego oraz interwencji w nagłych przypadkach.
  • W ramach projektu, Przestrzenie Przyjazne Dzieciom powstaną w 8 miastach: Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Sieradzu, Rybniku, Rucianem-Nidzie, Serocku i Bielsko-Białej. Dzieci i dorośli, oprócz opieki psychologicznej, mogą skorzystać z zajęć językowych, kulturalnych czy sportowych.
Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.
SOS Ukraina!
Pilna pomoc medyczna dla Ukrainy!