Projekty

Nasza pomoc ma charakter długofalowy – przynosi trwałe zmiany w społecznościach, które wspieramy.

Obecnie pomagamy w:

Kraj

Rok

Syria

Pomoc medyczna dla Syryjczyków. Lekarstwa, artykuły medyczne, środki ratujące życie. Protezy dla kobiet i dzieci po amputacjach wojennych. Centrum w Termanin.

Wenezuela

Pomoc żywnościowa dla najuboższych rodzin wielodzietnych, które w wyniku kryzysu straciły dochody. Wsparcie dla szpitali pozbawionych dostępu do podstawowych szczepionek ratujących życie dzieci.

Tanzania

Leczenie chirurgiczne i opieka medyczna nad kobietami w ciąży i małymi dziećmi w regionach Lindi i Mtwara w Tanzanii. Remont i doposażenie szpitala oraz poradni specjalistycznych. Rozwój szkoły pielęgniarskiej.

Iracki Kurdystan

Poprawa stanu zdrowia i higieny dla uchodźców syryjskich, osób przesiedlonych wewnętrznie i ludności lokalnej w guberni Erbil i Al-Hamdaniya poprzez zapewnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, diagnostyki, opieki dentystycznej i edukacji zdrowotnej.

Mjanma

Klinika mobilna na łodzi w delcie rzeki Irawadi. Działania medyczne i szkoleniowe w Mjanmie – doposażenie szpitala w Wakemie, kursy dla lekarzy, badania przesiewowe i opieka dentystyczna.

Senegal

Zdrowo i lokalnie – zwalczanie i zapobieganie niedożywieniu u dzieci do lat 5, kobiet w ciąży i matek karmiących. Szkolenia oraz rozbudowa ośrodka dożywiania w Thiaroye.

Jordania

Opieka medyczna dla kobiet i dzieci mieszkających w słabo rozwiniętych obszarach prowincji Zarka i Al-Mafrak w Jordanii. Klinika mobilna w nieformalnych obozach syryjskich uchodźców.

Malawi i Zambia

Dożywianie dzieci, edukacja matek w Zambii. Wsparcie ośrodka opieki dziennej i centrum rehabilitacji dla dzieci w Malawi: zapewnienie wyżywienia i pracy rehabilitantów.