Projekty

Nasza pomoc ma charakter długofalowy – przynosi trwałe zmiany w społecznościach, które wspieramy.

Obecnie pomagamy w:

Kraj

Rok

Syria

Pomoc medyczna dla Syryjczyków. Protezy i ortezy dla osób z niepełnosprawnościami. Centrum fizjoterapii oraz wsparcia psychologicznego dla pacjentów i ich bliskich, by pomóc im w powrocie do zdrowia.

Ukraina

Wspieramy ukraińską służbę zdrowia, wyposażamy oddziały neonatologiczne oraz szkolimy lokalny personel medyczny. Pomagamy uchodźcom w Polsce tworząc Przestrzenie Przyjazne Dzieciom.

Etiopia

Wsparcie wysokiej jakości usług medycznych noworodków i niedożywionych dzieci poniżej piątego roku życia. Wyposażenie oddziału noworodkowego.

Wenezuela

Wsparcie kliniki w Benedykta XVI Rubio w zapewnianiu bezpłatnej opieki medycznej lokalnej społeczności. Warsztaty reagowania na zagrożenie związane z przemocą ze względu na płeć.

Senegal

Remont ośrodków zdrowia. Wyposażenie oddziałów leczenia niedożywienia, oddziału neonatologii i wiejskich ośrodków zdrowia. Szkolenia personelu i lokalnej społeczności z zakresu niedożywienia i zdrowego żywienia.

Jordania

Opieka medyczna dla kobiet i dzieci mieszkających w słabo rozwiniętych obszarach prowincji Zarka i Al-Mafrak w Jordanii. Klinika mobilna w nieformalnych obozach syryjskich uchodźców.

Iracki Kurdystan

Poprawa stanu zdrowia i higieny dla uchodźców syryjskich, osób przesiedlonych wewnętrznie i ludności lokalnej w guberni Erbil i Al-Hamdaniya poprzez zapewnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, diagnostyki, opieki dentystycznej i edukacji zdrowotnej.

Polish Medical Mission Vasco Emergency Team

Vasco Electronics i Polska Misja Medyczna powołuje Zespół, aby ludzie na całym świecie mogli otrzymać opiekę zdrowotną w sytuacjach kryzysowych. Jesteśmy empatyczni i otwarci na ludzkie cierpienie, ale naszą pracę motywuje też pozytywna energia i wiara w to, że możemy mieć realny wpływ na otoczenie. Stale szkolimy nasze umiejętności operacyjne oraz dbamy o zasady bezpieczeństwa misji pod względem zagrożeń medycyny ratunkowej.

Pomogliśmy już w:

Kolumbia

Wzmocnienie dostępu do opieki medycznej dla kobiet wśród populacji migrantów i społeczności przyjmujących w dzielnicach Bosa, Kennedy i Los Mártires w Bogocie

Tanzania

Leczenie chirurgiczne i opieka medyczna nad kobietami w ciąży i małymi dziećmi w regionach Lindi i Mtwara w Tanzanii. Remont i doposażenie szpitala oraz poradni specjalistycznych. Rozwój szkoły pielęgniarskiej.

Malawi i Zambia

Dożywianie dzieci, edukacja matek w Zambii. Wsparcie ośrodka opieki dziennej i centrum rehabilitacji dla dzieci w Malawi: zapewnienie wyżywienia i pracy rehabilitantów.

Mjanma

Klinika mobilna na łodzi w delcie rzeki Irawadi. Działania medyczne i szkoleniowe w Mjanmie – doposażenie szpitala w Wakemie, kursy dla lekarzy, badania przesiewowe i opieka dentystyczna.

Indie

Promocja zdrowia w stanie Arunachal Pradesh w Indiach. Edukacja zdrowotna mieszkańców regionu. Szkolenia z pierwszej pomocy i zasad higieny. Praca wolontariuszek z Polski.

Haiti

Wsparcie ośrodka SAKALA w Port Au Prince Cite Soleil, szkolenia pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży. Praca w karetce z organizacją HERO. Rozpoznanie potrzeb.

Sudan Południowy

Pomoc żywnościowa w stanie Western Equatoria w Sudanie Południowym. Dystrybucja fasoli, ryżu, oleju i ziarna sorgo na siew. Zapewnienie żywności dla kobiet w ciąży, matek karmiących i dzieci do 5. roku życia.

Liban

Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej dla Libańczyków i Syryjczyków w rejonie Hayye Sellom w Libanie. Działalność specjalistycznego ośrodka zdrowia i spotkania edukacyjne.

Uganda

Remont sal operacyjnych i sali porodowej, zakup specjalistycznego wyposażenia do ośrodka zdrowia w Kakooge. Praca karetki, szkolenia personelu prowadzone przez polskich lekarzy.

Papua Nowa Gwinea

Działania medyczne w Papui Nowej Gwinei. Szkolenia, konsultacje medyczne i zabiegi chirurgiczne. Współpraca ze szpitalem w Kundiawie – kompleksowy audyt placówki.

Grecja

Pomoc medyczna dla uchodźców w obozie Vial na Chios. Zabezpieczenie przy zejściu uchodźców na ląd. Praca wolontariuszy z Polski w przychodni i pogotowiu ratunkowym.