Ukraina

Wspieramy ukraińskie szpitale wysyłając transporty z zaopatrzeniem medycznym do placówek w całym kraju oraz stawiamy szpital polowy. Pomagamy uchodźcom w Polsce tworząc Przestrzenie Przyjazne Dzieciom.

Nasze działania
nasze działania

Jak obecnie pomagamy?

Nasze działania w Polsce:

 • W podwarszawskiej Kobyłce we współpracy z Terre des Hommes Italia prowadzimy działania mające na celu poprawę stanu psychicznego dzieci z doświadczeniem uchodźczym. Zapewniamy im zdrowy rozwój dzięki zróżnicowanym zajęciom fizycznym, nauce języka i dodatkowym aktywnościom, pozwalającym im w naturalny sposób dołączyć do grona rówieśników.
 • Projekt Przestrzeń Przyjazna Dzieciom gdzie skoordynowane są usługi integracyjne, specjalistyczne w zakresie opieki psychologicznej, pomocy prawnika, tłumacza, zajęć wakacyjnych i innych form aktywności skierowanych do dzieci i dorosłych. Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

Nasze działania w Ukrainie:

 • W obwodzie Mikołajowskim stanie szpital polowy, który jako jednostka zewnętrzna szpitala, będzie służyć pacjentom. Projekt współfinansowany we współpracy z Terre des Hommes Italia.
 • Wysyłamy do 50 ukraińskich szpitali transporty z pomocą medyczną. Każda z placówek przekazuje nam szczegółowe informacje na temat potrzeb, których nie są w stanie zaspokoić samodzielnie. W oparciu o zebrane informacje przygotowujemy zamówienia składane w Polsce, po czym wysyłamy je transportami humanitarnymi na stronę ukraińską. Transporty składają się głównie z materiałów opatrunkowych, leków i żywności terapeutycznej dla noworodków. Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

Do tej pory zrobiliśmy:

 • Na trzech przejściach granicznych po stronie ukraińskiej pomocy udzielał zespół, w którego skład wchodzili lekarze i pielęgniarki. Pomagali im również ratownicy medyczni, do których dyspozycji były karetki do transportu pacjentów w ciężkim stanie do szpitali po polskiej stronie granicy. Punkty działały w kontenerach medycznych. Działania na granicy prowadzone były we współpracy z International Medical Corps.
 • Przekazaliśmy ukraińskim szpitalom 15 tysięcy dawek szczepionki przeciw tężcowi i błonicy. Zakup wsparło EIT Health
 • Przekazaliśmy 5 wyposażonych karetek.
 • Ponad 50 szpitali w całej Ukrainie otrzymało naszą pomoc. Dostarczyliśmy opatrunki, antybiotyki, leki przeciwbólowe, igły, strzykawki, wenflony, zestawy ratunkowe WHO, meble medyczne, narzędzia chirurgiczne, apteczki, defibrylatory i stazy taktyczne.
 • Wsparliśmy 26 szpitali i oddziałów neonatologicznych w Ukrainie,
  gdzie przebywają ci którzy nie mogli uciec. Zapewniamy
  zaopatrzenie oddziałów, szkolimy personel, matki oraz kobiety
  w ciąży.
Polska Misja Medyczna pomaga Ukrainie
Dlaczego pomagamy

Dlaczego pomagamy w Ukrainie?

W wyniku trwającej wojny w Ukrainie ponad 6 mln osób zostało zmuszonych do ucieczki z kraju. Jednak na miejscu pozostały osoby, których ewakuacja nie jest możliwa, przybywa też ofiar konfliktu. Magazyny firm zajmujących się zaopatrzeniem medycznym są puste – pomoc dla szpitali musi być sprowadzana z Polski.

Zapewniamy nieprzerwane funkcjonowanie ukraińskich szpitali poprzez zakup i dostarczanie najpilniej potrzebnego sprzętu medycznego i lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia i życia oraz udzielamy pomocy medycznej przy granicy polsko-ukraińskiej.

Cały czas pracujemy nad zapewnieniem dodatkowego wsparcia ukraińskim szpitalom. Wkrótce w obwodzie mikołajowskim stanie szpital polowy, gdzie jako jednostka zewnętrzna szpitala, będzie służyć pacjentom. Do dyspozycji zespołu medycznego będą m.in. ambulans i USG, ponadto szpital będzie posiadał oddzielne miejsce obserwacji pacjentów wymagających hospitalizacji.
6
milionów
osób uciekło z Ukrainy
3,2
tysiąca osób
którym pomogliśmy w Polsce
5
ambulansów
przekazaliśmy ukraińskim szpitalom

Kto pomaga?

Jesteśmy jedną z niewielu polskich organizacji pozarządowych, które udzielają pomocy medycznej. Pomagamy tam, gdzie potrzeby są największe. Nasza pomoc ma charakter długofalowy – przynosi trwałe zmiany w społecznościach, które wspieramy.
Partner
Terre des Hommes Italia
Wsparcie punktu dziennego pobytu dzieci, młodzieży i dorosłych w Kobyłce, mającego na celu integrację i aktywizację społeczną uchodźców z Ukrainy. Sfinansowanie szpitala polowego w Mikołajewie.
Partner
International Medical Corps
Pomoc medyczna dla uchodźców ukraińskich na przejściach granicznych i punktach recepcyjnych w Polsce.
Partner
Fundusze Norweskie i EOG
Projekt Przestrzeń Przyjazna Dzieciom. Zaopatrywanie szpitali na Ukrainie w sprzęt medyczny i leki.
SOS Ukraina!
Pilna pomoc medyczna dla Ukrainy!
Nasza pomoc dla Ukrainy