Ukraina

Pomoc medyczna dla szpitali w Ukrainie. Wysyłamy transporty z zaopatrzeniem medycznym do szpitali w całym kraju. Ratujemy życie ofiar wojny i pacjentów, których ewakuacja jest niemożliwa.

Dlaczego?

Dlaczego pomagamy w Ukrainie?

W wyniku trwającej wojny w Ukrainie ponad 4,5 mln osób zostało zmuszonych do ucieczki z kraju. Jednak na miejscu pozostały osoby, których ewakuacja nie jest możliwa, przybywa też ofiar konfliktu. Magazyny firm zajmujących się zaopatrzeniem medycznym są puste – pomoc dla szpitali musi być sprowadzana z Polski.

Zapewniamy nieprzerwane funkcjonowanie ukraińskich szpitali poprzez zakup i dostarczanie najpilniej potrzebnego sprzętu medycznego i lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia i życia oraz udzielamy pomocy medycznej przy granicy polsko-ukraińskiej.

Cały czas pracujemy nad zapewnieniem dodatkowego wsparcia ukraińskim szpitalom. Naszym kolejnym krokiem jest otwarcie szpitala polowego, w którym osoby wewnętrznie przemieszczone na ternie Ukrainy znajdą się pod opieką specjalistów. Do dyspozycji zespołu medycznego będą m.in. ambulans i USG, ponadto szpital będzie posiadał oddzielne miejsce obserwacji pacjentów wymagających hospitalizacji.
"Nigdy nie mierzyliśmy się z kryzysem, który byłby tak blisko nas i miał taką intensywność. Pomoc jest naszym obowiązkiem."
Małgorzata Olasińska-Chart,
koordynator projektu
Jak?

Jak pomagamy w Ukrainie?

Zakładamy działania długofalowe, dzięki którymi będziemy mogli dostarczać pomoc ludziom z różnymi potrzebami, na różnych etapach.
  • Wysyłamy do ukraińskich szpitali transporty z pomocą medyczną. Każda z placówek przekazuje nam szczegółowe informacje na temat potrzeb, których nie są w stanie zaspokoić samodzielnie. W oparciu o zebrane informacje przygotowujemy zamówienia składane w Polsce, po czym wysyłamy je transportami humanitarnymi na stronę ukraińską. Transporty składają się głównie z materiałów opatrunkowych, leków i żywności terapeutycznej dla noworodków
  • Na trzech przejściach granicznych po stronie ukraińskiej pomocy udziela zespół, w którego skład wchodzą lekarze i pielęgniarki. Pomagają im również ratownicy medyczni, do których dyspozycji są karetki do transportu pacjentów w ciężkim stanie do szpitali po polskiej stronie granicy. Punkty działają w kontenerach medycznych, dostępna jest również karetka do interwencji medycznych. Działania na granicy prowadzimy we współpracy z International Medical Corps.
  • W podwarszawskiej Kobyłce we współpracy z Terre des Hommes prowadzimy działania mające na celu poprawę stan psychicznego dzieci z doświadczeniem uchodźczym. Zapewniamy im zdrowy rozwój dzięki zróżnicowanym zajęciom fizycznym, nauce języka i dodatkowym aktywnościom, pozwalającym im w naturalny sposób dołączyć do grona rówieśników
4,5
miliona
osób uciekło z Ukrainy
30
do tylu szpitali
dostarczyliśmy pomoc medyczną
56
pozycji ma lista
podstawowych sprzętów medycznych dla oddziałów neonatologii
Kto pomaga?

Kto pomaga w Ukrainie?

Jesteśmy jedną z niewielu polskich organizacji pozarządowych, które udzielają pomocy medycznej. Pomagamy tam, gdzie potrzeby są największe. Nasza pomoc ma charakter długofalowy – przynosi trwałe zmiany w społecznościach, które wspieramy.
Polska Misja Medyczna
Małgorzata Olasińska-Chart
koordynator projektu
Partner projektu
International Medical Corps
Pomoc medyczna dla uchodźców ukraińskich na przejściach granicznych i punktach recepcyjnych w Polsce.
Partner projektu
Terre des Hommes
Wsparcie punktu dziennego pobytu dzieci, młodzieży i dorosłych w Kobyłce, mającego na celu integrację i aktywizację społeczną uchodźców z Ukrainy.
SOS Ukraina!
Pilna pomoc medyczna dla Ukrainy!
Nasza pomoc dla Ukrainy