Polish Medical Mission Vasco Emergency Team

Misją zespołu jest niesienie szybkiej pomocy w strefach dotkniętych klęskami żywiołowymi czy kryzysami humanitarnymi. Chcemy połączyć siły pełnych pasji ludzi wykonujących zawód medyczny i mieć realny wpływ na świat dookoła.

O zespole

Rekrutacja do zespołu

Chcemy połączyć siły pełnych pasji ludzi wykonujących zawód medyczny i mieć realny wpływ na świat dookoła. Szukamy osób wykonujących zawód medycznych, które chcą pomagać ludziom dotkniętym tragedią na całym świecie. Naszą pierwszą misją będzie udzielenie pomocy ofiarom wojny w Ukrainie.

ZAKOŃCZONO ETAP PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ. O KOLEJNYCH TURACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA NASZYCH KANAŁACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

 1. Etap: Przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku angielskim i polskim do PMM.
 2. Etap: Rozmowa kwalifikacyjna online. Przed przystąpieniem do tego etapu, kandydaci zostaną poproszeni o przesłanie kopii dyplomu w języku polskim i angielskim oraz certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 3. Etap: Ostatnim etapem będzie udział w szkoleniu terenowym, które będzie jednocześnie testem umiejętności praktycznych udzielania pomocy oraz pracy zespołowej.
REKRUTACJA

Zasady rekrutacji:

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w wykonywanym zawodzie w przypadku lekarzy
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • chęć i gotowość do udziału wolontariacie medycznym w kraju i zagranicą
 • gotowość do udziału w obowiązkowych szkoleniach zespołu
 • predyspozycje psychofizyczne

Mile widziane:

 • specjalizacja (dotyczy przede wszystkim lekarzy): w szczególność medycyna ratunkowa, rodzinna, internistyczna, pediatria, ginekolog-położnik
 • kurs ultrasonografii
 • doświadczenie w pracy poza granicami Polski np. na misjach humanitarnych
 • znajomość innych języków obcych, poza angielskim

Oferujemy:

 • możliwość niesienia pomocy medycznej w najodleglejszych i najbardziej potrzebujących krajach świata
 • udział w szkoleniach obowiązkowych i doskonalących zarówno medycznych i niemedycznych
 • pokrycie kosztów przelotu, zakwaterowania, diet i wyżywienia podczas misji
 • ubezpieczenie podróży
 • okazję do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami o systemach ochrony zdrowia i warunkach udzielania pomocy w różnych częściach świata z międzynarodowymi ekspertami, a także lokalnym personelem medycznym
 • pracę w zespole ratunkowym w oparciu o standardy zespołu EMT Typ 1 - Stacjonarny i Mobilny wg standardów WHO
 • rozwój zawodowy w obszarze medycyny ekstremalnej i medycyny podróży
Polish Medical Mission Vasco Emergency Team zwiększa naszą gotowość do niesienia pomocy medycznej na świecie zgodnie z międzynarodowymi standardami pracy zespołów medycznych Światowej Organizacji Zdrowia.
,

Jak działamy?

Wszędzie tam, gdzie lokalne służby medyczne nie są w stanie skutecznie zareagować, my chcemy pomóc. Przede wszystkim w sytuacji nagłych kataklizmów i katastrof humanitarnych.

Naszą aktualną misją jest niesienie pomocy ofiarom wojny w Ukrainie, jednak docelowo będziemy robić o wiele więcej. Razem z nami możesz pomóc ludziom w każdym miejscu na świecie, również w obozach dla uchodźców oraz podczas akcji ratowniczych. Działamy jednak nie tylko w nagłych sytuacjach — razem z nami możesz mieć długotrwały wpływ na świat!

Prowadzimy szkolenia kadry medycznej w krajach rozwijających się, aby wzmocnić ich system lokalnej opieki zdrowotnej.

O Polish Medical Mission Vasco Emergency Team

Vasco Electronics i Polska Misja Medyczna powołuje Zespół, aby ludzie na całym świecie mogli otrzymać opiekę zdrowotną w sytuacjach kryzysowych. Jesteśmy empatyczni i otwarci na ludzkie cierpienie, ale naszą pracę motywuje też pozytywna energia i wiara w to, że możemy mieć realny wpływ na otoczenie. Stale szkolimy nasze umiejętności operacyjne oraz dbamy o zasady bezpieczeństwa misji pod względem zagrożeń medycyny ratunkowej.

Łączy nas coś więcej niż praca — to też pasja do wykonywanego zawodu, otwartość i chęć pomocy ludziom. Dlatego kluczowa dla nas jest skuteczna komunikacja w całym naszym Zespole.

Polska Misja Medyczna
Wioletta Węgorowska
koordynator projektu
Partner
Vasco Electronics
partner projektu