Polish Medical Mission Vasco Emergency Team

Misją zespołu jest niesienie szybkiej pomocy w strefach dotkniętych klęskami żywiołowymi czy kryzysami humanitarnymi. Chcemy połączyć siły pełnych pasji ludzi i mieć realny wpływ na świat dookoła.

O zespole

O Polish Medical Mission Vasco Emergency Team

Polska Misja Medyczna we współpracy z Vasco Electronics powołali zespół medyczny składający się z lekarzy, pielęgniarzy, ratowników medycznych oraz położnych, aby ludzie na całym świecie mogli otrzymać opiekę zdrowotną w sytuacjach kryzysowych. Jesteśmy empatyczni na ludzkie cierpienie, a naszą pracę motywuje też pozytywna energia i wiara w to, że możemy mieć realny wpływ na otoczenie.

Stale szkolimy nasze umiejętności operacyjne oraz dbamy o zasady bezpieczeństwa misji.

Jak działamy?

Wszędzie tam, gdzie lokalne służby medyczne nie są w stanie skutecznie zareagować, my chcemy pomóc. Przede wszystkim w sytuacji nagłych kataklizmów i katastrof humanitarnych.

Razem z nami możesz pomóc ludziom w każdym miejscu na świecie, również w obozach dla uchodźców oraz podczas akcji ratowniczych. Działamy nie tylko w nagłych sytuacjach, ale prowadzimy też szkolenia kadry medycznej w krajach rozwijających się, aby wzmocnić ich system lokalnej opieki zdrowotnej.
Zespół medyczny
REKRUTACJA DO ZESPOŁU

Zespół medyczny

Polska Misja Medyczna poszukuje medyków (lekarze, pielęgniarze, ratownicy medyczni, położni) do PMM Vasco Emergency Team. Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz rekrutacyjny oraz wysłać CV na adres rekrutacja@pmm.org.pl. Rekrutacja prowadzona będzie przez zespół PMM i psychologa. Pierwszym etapem jest weryfikacja kwestii formalnych. Jeżeli kandydat spełnia wymagania zostaje zaproszony do pierwszego etapu rekrutacji na rozmowę kwalifikacyjną, mająca na celu ocenę predyspozycji psycho-fizycznych kandydatów.

Rekrutacja do zespołu jest prowadzona w sposób ciągły.
 • I Etap: Rozmowa kwalifikacyjna online.
 • II Etap: Testy psychologiczne
 • III Etap: Test praktyczny w terenie

Oferujemy:

 • udział w specjalistycznych szkoleniach zarówno medycznych, jak i z bezpieczeństwa misji, dających wiedzę i umiejętności pracy w warunkach ekstremalnych
 • możliwość niesienia pomocy medycznej w najodleglejszych i najbardziej potrzebujących krajach świata
 • okazję do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami o systemach i warunkach udzielania pomocy w różnych częściach świata
 • pracę w zespole ratunkowym typu T1 Stacjonarny i Mobilny wg standardów WHO
 • rozwój zawodowy w obszarze medycyny ekstremalnej i medycyny podróży

Niezbędne wymagania:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (lekarski, pielęgniarski, położniczy, ratownika medycznego)
 • aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w wykonywanym zawodzie, preferowane 5 lat 
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, B1/B2
 • dyspozycyjność – gotowość do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ciągu roku oraz kilkutygodniowych misjach 
 • Predyspozycje psycho-fizyczne tj.:
  – odporność na stres i pracę w ekstremalnie trudnych warunkach 
  – umiejętność pracy pod presją czasu i zdolność szybkiego rozwiązywania problemów
  – zdolność do logicznego i analitycznego myślenia
  – dobra sprawność fizyczna

Mile widziane

 • specjalizacja (dotyczy przede wszystkim lekarzy): anestezjologiczna, chirurgiczna, internistyczna, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna
 • doświadczenie w pracy poza granicami Polski np. na misjach humanitarnych 
 • znajomość innych, poza angielskim, języków obcych 
 • inne umiejętności przydatne na misjach poza Europą
Specjaliści techniczni

Rekrutacja specjalistów technicznych

Zapraszamy do współpracy wolontariuszy mechaników, elektryków, hydraulików, logistyków, strażaków, kierowców, specjalistów ds. bezpieczeństwa, specjalistów ds. sanitarnych i ochrony środowiska, łączności oraz ICT, absolwentów kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Kandydaci mogą dołączyć do PMM Vasco Emergency Team w charakterze personelu wyjeżdżającego, jeśli znają dostatecznie język się lub jako personel wspierający w kraju bez konieczności znajomości języka obcego.  

Co oferujemy:
Możliwości udziału w misjach zagranicznych PMM, specjalistyczne szkolenia, rozwój zawodowy w obszarze koordynacji misji, pomocy kryzysowej i humanitarnej, możliwość niesienia profesjonalnej pomocy potrzebującym, współpracę w międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołach.

Profil kandydata:

 • znajomość angielskiego na poziomie min B2, w przypadku personelu wyjeżdżającego
 • doświadczenie zawodowe lub kompetencje w wymaganych obszarach
 • gotowość do współpracy w zespole
 • stan zdrowia pozwalający na wyjazdy zagraniczne lub na pracę w trudnych warunkach
 • mile widziana dyspozycyjność czasowa na wyjazdy, szkolenia lub wspólne manewry z zespołem

ZGŁOSZENIA DO WOLONTARIATU PRZYJMUJEMY PRZEZ ANKIETĘ- ZGŁOŚ SIĘ
Polska Misja Medyczna
Wioletta Węgorowska
koordynator projektu
Partner
Vasco Electronics
partner projektu
Jednostka medyczna do akcji specjalnych
Wesprzyj działanie Zespołu