Etiopia

Wsparcie wysokiej jakości usług medycznych noworodków i niedożywionych dzieci poniżej piątego roku życia. Wyposażenie oddziału noworodkowego.

Dlaczego?

Dlaczego pomagamy w Etiopiii?

Ograniczony dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej i usług położniczych przyczynił się do wysokiego wskaźnika śmiertelności matek i noworodków. Zróżnicowana geografia kraju i nieodpowiednia infrastruktura mogą utrudniać terminową pomoc medyczną, szczególnie na oddalonych obszarach wiejskich.

Problemem opieki medycznej jest też brak dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, wskaźnik liczby lekarzy do pacjentów wynosi 1:50 000, a pielęgniarek 1:5000 i jest najniższy w Afryce Sub-Saharyjskiej

Niedożywienie wśród noworodków pozostaje poważnym problemem, ponieważ wiele rodzin ma trudności z zapewnieniem odpowiedniego odżywiania z powodu ubóstwa i braku bezpieczeństwa żywnościowego. Doprowadziło to do problemów, takich jak niska masa urodzeniowa i zahamowanie wzrostu. Ponadto nieodpowiednie warunki sanitarne i źródła czystej wody w niektórych regionach stanowią zagrożenie dla zdrowia noworodków.

Jak pomagamy w Etiopii?

W ramach projektu pokrywamy koszty leczenia szpitalnego wcześniaków oraz dzieci z niedożywieniem, zapewniamy jedzenie opiekunom dzieci przyjętych do szpitala, prowadzimy demonstracje kulinarne i żywieniowe. Zatrudniamy personel, wyposażamy oddział noworodkowy w nowoczesny sprzęt, taki jak inkubatory, pompy infuzyjne, maszyny do fototerapii, koncentratory tlenu oraz zapasy leków i środków medycznych.
Polska Misja Medyczna
Małgorzata Olasińska-Chart
koordynator projektu
Finansowanie
Polska Misja Medyczna
projekt finansowany ze środków własnych Stowarzyszenia
Partner
Doctors with Africa CUAMM
Jest to największa włoska organizacja zajmująca się promocją i ochroną zdrowia w krajach afrykańskich.
Etiopia woła o pomoc!
Przelew na numer konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 544 z dopiskiem: Etiopia