Bulild aid
with us

choose, whom you represent

dla osób indywidualnych

NCR: 00 00 16 20 22

Twoje zaangażowanie to lekarstwa dla niemowląt w Zambii, paczka żywnościowa dla rodziny syryjskich uchodźców lub pomoc medyczna dla najuboższych kobiet w Senegalu.

Prowadzimy wiele działań na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez Twojej pomocy. Razem budujemy pomoc!
dla osób indywidualnych

NCR: 00 00 16 20 22

Twoje zaangażowanie to lekarstwa dla niemowląt w Zambii, paczka żywnościowa dla rodziny syryjskich uchodźców lub pomoc medyczna dla najuboższych kobiet w Senegalu.

Prowadzimy wiele działań na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez Twojej pomocy. Razem budujemy pomoc!
dla osób indywidualnych

NCR: 00 00 16 20 22

Twoje zaangażowanie to lekarstwa dla niemowląt w Zambii, paczka żywnościowa dla rodziny syryjskich uchodźców lub pomoc medyczna dla najuboższych kobiet w Senegalu.

Prowadzimy wiele działań na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez Twojej pomocy. Razem budujemy pomoc!
dla osób indywidualnych

NCR: 00 00 16 20 22

Twoje zaangażowanie to lekarstwa dla niemowląt w Zambii, paczka żywnościowa dla rodziny syryjskich uchodźców lub pomoc medyczna dla najuboższych kobiet w Senegalu.

Prowadzimy wiele działań na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez Twojej pomocy. Razem budujemy pomoc!