PARTNERSTWA BIZNESOWE

Zostań naszym przyjacielem

Wybierając PMM na partnera działań społecznych umożliwiacie nam zapewnienie profesjonalnej pomocy medycznej społecznościom, które ucierpiały w wyniku klęski głodu, katastrof naturalnych, czy konfliktów zbrojnych. Dzięki Państwa wsparciu możemy leczyć, operować, prowadzić badania przesiewowe, kształcić lokalny personel medyczny, budować ośrodki zdrowia, kupować sprzęt diagnostyczny i edukować. Pomagają nam Państwo również walczyć z głodem i skrajnym ubóstwem.

Wybierz typ partnerstwa:

 1. Przyjaciel PMM. Jest to strategiczne, długofalowe, stałe zaangażowanie we wsparcie naszej organizacji i jej działań. Tego typu współpraca zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa i umożliwia długofalowe planowanie, a tym samym przyczynia się do największej skuteczności podejmowanych przez nas działań.
 2. Przyjaciel Programu. Jest to zaangażowanie w jeden z filarów naszej pomocy, wspierające określony cel i grupę potrzebujących,.
 3. Klub Przyjaciół PMM. Jest to stałe zaangażowanie małych firm, które decydują się przeznaczyć na działania PMM minimum 1200 zł rocznie.

Formy wsparcia:

 1. Przekazanie darowizny finansowej, rzeczowej lub nieodpłatnych usług (wsparcie in-kind). Darowiznę pieniężną można odliczyć od podstawy opodatkowania (maksymalnie do wysokości 10% dochodów).
 2. Sprzedaż dedykowana – przekazanie określonej sumy lub procentu od sprzedaży produktu Państwa firmy.
 3. Realizacja wspólnie opracowanej kampanii społecznej.
 4. Składka pracownicza – przekazanie przez pracowników danej firmy końcówki pensji/ deklarowanej stałej comiesięcznej kwoty.
 5. Organizacja specjalnych wydarzeń (spotkań, szkoleń, konferencji, wydarzeń kulturalnych).
 6. Realizacja programu lojalnościowego – czyli przekazywanie zebranych punktów przez klientów firmy.
 7. Inne działania realizowane w ramach strategii CSR firmy.

Co od nas otrzymasz:

 1. Zrealizujemy dedykowane materiały zdjęciowe, filmowe, artykuły prasowe lub wywiady z udziałem Państwa firmy do wykorzystania medialnego lub wewnętrznego jako przykładu realizacji odpowiedzialności społecznej firmy.
 2. Wyrazimy zgodę na użycie logotypu PMM na produkcie i materiałach firmy informujących o współpracy.
 3. Przedstawiciele firmy mogą odbyć wizytę studyjną i osobiście zobaczyć nasz projekt. Z takiej wizyty powstanie foto i wideorelacja.
 4. Możemy wspólnie zorganizować spotkanie pracowników i wolontariuszy PMM, którzy pracują na misjach z pracownikami Państwa firmy.
 5. Możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez PMM.
 6. Przygotujemy raport z realizacji działań na misji finansowanych przez sponsora.

Masz pytania?

Marta Nowakowska

Specjalistka ds. Relacji z Darczyńcami
fundraising@pmm.org.pl
+48 577 167 111
Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do budowania z nami pomocy w najbardziej potrzebujących krajach świata.

podziel się

link został skopiowany