PARTNERSTWA BIZNESOWE

Dedykowany produkt i inne formy wsparcia

Państwa firma może razem z nami zaangażować się we wspieranie ludzi potrzebujących wprowadzając do sprzedaży produkt dedykowany PMM lub poprzez program lojalnościowy. Razem z Państwem wypracujemy optymalny, indywidulany model współpracy, niosący obopólne korzyści oraz spójny z celami społecznej odpowiedzialności i specyfiką działalności Państwa firmy.
  1. PRODUKTY DEDYKOWANE Mogą Państwo wspólnie z nami wprowadzić do sprzedaży produkt dedykowany PMM lub oznaczyć logotypem PMM produkt już posiadany w ofercie, a część środków ze sprzedaży przekazać na wsparcie naszych działań.
  2. PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE W przypadku działalności usługowej mogą Państwo wprowadzić system premiowania zakupów punktami, które Państwa klienci mogą przekazać na wybrane działania PMM. Można także przygotować informację o przekazaniu ustalonego % ze sprzedaży usług na rzecz programów PMM.

Masz pytania?

Marta Nowakowska

Specjalistka ds. Relacji z Darczyńcami
fundraising@pmm.org.pl
+48 577 167 111
Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do budowania z nami pomocy w najbardziej potrzebujących krajach świata.

podziel się

link został skopiowany